Tag "tân hiệp"

Khách sạn nhà nghỉ tại Tân Hiệp, Kiên Giang

Cùng Phượt – Tân Hiệp nằm ở phía đông của Kiên Giang, huyện giáp Thành phố Cần Thơ và tỉnh An Giang. Cơ cấu nền kinh tế của huyện bao gồm sản xuất nông nghiệp 27,26%, Dịch vụ – Thương

Chi tiết