Tag "tánh linh"

Khách sạn nhà nghỉ tại Tánh Linh, Bình Thuận

Cùng Phượt – Tánh Linh là một huyện miền núi, nằm về phía Tây bắc của Tỉnh Bình Thuận được tách ra từ huyện Đức Linh vào năm 1983. Tổng hợp các khách sạn nhà nghỉ tại Tánh Linh, Bình

Chi tiết