Tag "thạch hà"

Khách sạn nhà nghỉ tại Thạch Hà, Hà Tĩnh

Cùng Phượt – Thạch Hà là một huyện duyên hải nằm ở trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh. Địa hình huyện cơ bản là đồng bằng duyên hải, đất phù sa, đất cát ven biển. Các sông ngòi lớn là

Chi tiết
Khách sạn nhà nghỉ tại Thạch Hà, Hà Tĩnh
5 (1 đánh giá)