Tag "thạch hà"

Khách sạn nhà nghỉ tại Thạch Hà, Hà Tĩnh

Cùng Phượt – Thạch Hà là một huyện duyên hải nằm ở trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh. Địa hình huyện cơ bản là đồng bằng duyên hải, đất phù sa, đất cát ven biển. Các sông ngòi lớn là

Chi tiết