Tag "thuận bắc"

Khách sạn nhà nghỉ tại Thuận Bắc, Ninh Thuận

Cùng Phượt – Thuận Bắc là một huyện miền núi phía đông bắc của tỉnh Ninh Thuận, phía đông bắc giáp Biển Đông, phía tây giáp huyện Bác Ái, phía đông và nam giáp huyện Ninh Hải, phía bắc giáp

Chi tiết
5/5 - (2 đánh giá)