Tag "tiền hải"

Khách sạn nhà nghỉ tại Tiền Hải, Thái Bình

Cùng Phượt – Tiền Hải là một huyện ven biển của Thái Bình, nằm kẹp giữa hai cửa biển Trà Lý và Ba Lạt của sông Hồng. Trên địa bàn huyện có 2 Khu du lịch là Đồng Châu và

Chi tiết
4.5/5 - (2 đánh giá)