Tag "tiên lãng"

Khách sạn nhà nghỉ tại Tiên Lãng, Hải Phòng

Cùng Phượt – Tiên Lãng xưa có tên gọi Bình Hà, Tân Minh, Tiên Minh, đến cuối thế kỷ XIX, vào triều Nguyễn mới đổi gọi là Tiên Lãng, nằm ở phía Tây Nam thành phố Hải Phòng. Nằm giữa

Chi tiết