Tag "vân canh"

Khách sạn nhà nghỉ tại Vân Canh, Bình Định

Cùng Phượt – Vân Canh là huyện miền núi, nằm về phía Tây Nam tỉnh Bình Định. Có 3 dân tộc cùng chung sống là dân tộc Kinh, dân tộc Chăm và dân tộc Ba Na. Ngưòi Chăm (Chăm Hroi)

Chi tiết
5/5 - (2 đánh giá)