Tag "yên khánh"

Khách sạn nhà nghỉ tại Yên Khánh, Ninh Bình

Cùng Phượt – Yên Khánh là một huyện phía đông nam của tỉnh Ninh Bình. phía tây bắc giáp với thành phố Ninh Bình, phía tây giáp 2 huyện Hoa Lư và Yên Mô, phía nam giáp huyện Kim Sơn,

Chi tiết