Tag "yên lạc"

Khách sạn nhà nghỉ tại Yên Lạc, Vĩnh Phúc

Cùng Phượt – Yên Lạc là một huyện nằm ở phía nam tỉnh Vĩnh Phúc, đây là một vùng đất cổ, có di tích khảo cổ học Đồng Đậu và là nơi tướng quân Nguyễn Khoan chọn để lập nghiệp,

Chi tiết
3.7/5 - (4 đánh giá)