Buses to Phu Tho

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is the full list of bus routes from Ha Noi and Sai Gon to Phu Tho. Please call them directly (phone number provided in the list already) to have precise and most updated information.

Lễ hội Đền Hùng, Phú Thọ (Ảnh – Internet)

HA NOI AND THE NORTH PHU THO

MANH NGA

 • Route : Ha Noi – Phu Tho town
 • Schedule : Ha Noi (8h15, 18h10) Phu Tho (4h20, 14h10)
 • Contact : (0210) 3823313 – 0904 656360
 • Dia chi : Cay Xang – Cau Trang – Phu Tho town

TRUONG AN

 • Route : Phu Tho – My Dinh – Ha Dong – Giap Bat
 • Schedule : Phu Tho (13h30)
 • Contact : 0912 789299

THAI SON

 • Route : Am Thuong – Thanh Ba – Viet Tri -Ha Noi
 • Schedule : Am Thuong (4h00) Viet Tri (6h15, 14h45) My Dinh (12h40)
 • Contact : 0983 885348 – 0988 944389

MINH KIEM

 • Route :  Ha Noi – Phu Tho town
 • Schedule : Phu Tho (13h45) My Dinh (17h45)
 • Contact : 0984 881128 – 0912 764330

HIEU NGHIA

 • Route :  Ha Noi – Phu Tho
 • Schedule : Phu Tho 9h00 Ha Noi 16h00
 • Contact : 0982 195902 – 0989 781678

TRUNG HANG

 • Route :  Ha Noi – Phu Tho
 • Schedule : Phu Tho (6h30) My Dinh (13h15)
 • Contact: (0210) 3712077 – 0982 885955
 • Dia chi : 30 Nguyen Khuyen, Au Co, TX Phu Tho

THUY TOAN

 • Route : Ha Noi – Viet Tri
 • Schedule : Viet Tri (14h00) My Dinh (17h00)
 • Contact : 0210 384 2547 – 0915 171 119

HAI THUONG

 • Route : Ha Noi – Thanh Son (Phu Tho)
 • Schedule : Tan Minh (5h00) Van Mieu (13h10) Thanh Son (5h00, 13h40) My Dinh (10h15, 17h30)
 • Contact : (0210) 387 4281 – 0902 216 468 – 0987 907 388

TIEN NGA

 • Route : Lien Phuong – Hau Bong – Am Thuong – Chu Hung – Huong Xa – Thanh Ba – Viet Tri – My Dinh
 • Schedule : Lien Phuong (7h00) My Dinh (13h15)
 • Contact : (0210) 388 3094 – 0948 327 099 – 0972 743 127

THUY CHINH

 • Route : Ha Noi – Phu Tho town
 • Schedule : Phu Tho (4h00 5h30 6h00 6h30 7h00 8h00 12h00 13h15 14h00) My Dinh (8h30 9h00 10h20 11h45 12h30 15h10 16h00 16h50 17h30)
 • Contact : (0210) 382 0189 – (0210) 352 0189 – 0982 233 560 – 0912 233 560
 • Dia chi: 236 pho Phu An, P.Phong Chau, TX Phu Tho

LIEN ANH

 • Route : Ta Xa – Van Khuc – Lam Thao – Viet Tri – My Dinh
 • Schedule : Ta Xa 6h30 Viet Tri (8h00 16h30 ) My Dinh (14h20)
 • Contact : 0978 225 800 – 0918 949 888

TAN NGA

 • Route : Am Thuong – Viet Tri – My Dinh
 • Schedule : Am Thuong (6h00) My Dinh (12h00)
 • Contact : 0945 338 338 – 0979 673 098

TRUONG SON

 • Route : My Dinh – Phu Tho
 • Schedule : Phu Tho (13h45) My Dinh (17h45)
 • Contact : 0984 881 128 – 0912 764 330

KHANH LINH 

 • Route : Am Thuong – Thanh Ba – Viet Tri – Ha Noi
 • Schedule : Am Thuong (4h00) Viet Tri (6h15, 14h45) My Dinh (12h40)
 • Contact : 0983 885 348 – 0988 944 389

SAI GON AND THE SOUTH PHU THO

DUC TUAN

 • Route : Cam Khe – Phu Tho – Ha Noi – Sai Gon – Binh Duong
 • Schedule : Phu Tho7h   4-14-24 (Lunar Calendar) Sai Gon 16h 8-18-28 (Lunar Calendar)
 • Contact :  0933 901446 – 0988 141072

KHOA NHU TINH

 • Route : Sai Gon – Phu Tho
 • Schedule : Phu Tho 17h 1-11-21 (Lunar Calendar) Ben xe Mien Dong 5h 6-16-26 (Lunar Calendar)
 • Contact : 0210 3820449 – 0912 064572 – 0913 282602

NGO LAN

 • Route : Sai Gon – Binh Phuoc – Phu Tho – Yen Lap
 • Schedule : Yen Lap 7h 9-19-29 (Lunar Calendar) Ben xe Mien Dong 5h 4-14-24 (Lunar Calendar)
 • Contact : 0210 3629035 – 0913 282628 – 0912 577703

Search on Google

 • Buses from Ha Noi and Sai Gon to Phu Tho, Vietnam
 • Buses to Phu Tho, Vietnam
 • Local buses in Phu Tho, Vietnam
 • Travel to Phu Tho by buses
 • Transport in Phu Tho, Vietnam
Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Phu Tho Recent Posts