Hotels and Motels in Kien Hai, Kien Giang (Nam Du island)

Thích thì click đi

Vietnam Backpack Travel Guide – Here is a list of hotels and motels in Kien Hai (Nam Du island), Kien Giang province for your references. Please contact directly with service providers to have full and most updated information.

Find the Hotels and Motels in Kien Giang
Nha Tro Trung Ngan
Address : Bai Chet, xa An Son, huyen Kien Hai, Kien Giang (Nam Du island)
Contact: 0949 828273 – 077 3830707

Nha nghi Huynh Hua
Address : 56 Ap Cu Tron, An Son, Kien Hai, Kien Giang (Nam Du island)
Contact : 0919 115543 – 077 3830709

Nha nghi Kim Yen
Address : Xa An Son, huyen Kien Hai, Kien Giang (Nam Du island)
Contact : 0939 486262

Nha nghi Sau Co
Address : Xa An Son, huyen Kien Hai, Kien Giang (Nam Du island)
Contact : 0907 172656

Nha nghi Thuy Kiep
Address : Xa An Son, huyen Kien Hai, Kien Giang (Nam Du island)
Contact : 077 3830853 – 0914 499863

Nha nghi Nhung Nam
Address : Xa An Son, Kien Hai, Kien Giang (Nam Du island)
Contact : 077 3830800 – 0123 4563121

Nha nghi Bao Nam
Address : Xa An Son, huyen Kien Hai, Kien Giang (Nam Du island)
Contact : 0918 877747 – 0946 334473

Nha nghi Hoang Gia
Address: Bai Chet, Cu Tron, An Son, Kien Hai, Kien Giang
Contact: 0939626459- 0961696779

Nha nghi Hong Dao
Address : Xa Lai Son, Kien Hai, Kien Giang
Contact : 077 3830597 – 0912 039597

Nha nghi Hong Hai
Address : Xa Lai Son, Kien Hai, Kien Giang
Contact : 077 3604298

Neu khong co khach san nao hoac  neu ban biet khach san nao chua co thong tin trong du lieu vui long giup do Cung Phuot bo sung bang cach dien vao form TAI DAY. Thong tin cua ban se gop phan khong nho trong viec ho tro cac ban khac co cung so thich tren duong phuot.

Search on Google :  hotels and motels in kien giang , hotels and motels in an bien , hotels and motels in an minh , hotels and motels in chau thanh , hotels and motels in giong rieng , hotels and motels in go quao , hotels and motels in ha tien , hotels and motels in hon dat , hotels and motels in kien hai , hotels and motels in kien luong , hotels and motels in phu quoc , hotels and motels in rach gia , hotels and motels in tan hiep , hotels and motels in u minh thuong , hotels and motels in vinh thuan, hotels and motels in nam du, nha tro tai nam du

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn 😉

Kien Giang Recent Posts