Tag "cán cấu"

Trải nghiệm chợ trâu Cán Cấu

Cùng Phượt – Ở xã Cán Cấu, huyện Simacai – Lào Cai có một chợ phiên khắp vùng Tây Bắc ai ai cũng biết. Đó là chợ phiên Cán Cấu, chợ này nổi tiếng vì chuyên chỉ mua bán trâu,

Chi tiết