Tag "Đa Krông"

Mốc biên giới Việt Nam Lào từ 601-700

Cùng Phượt – Việt Nam và Lào có hơn 2000km đường biên giới trên bộ, kéo dài từ vùng núi Tây Bắc đến tận Tây Nguyên. Các cột mốc biên giới Việt Nam Lào từ 601-700 nằm trên địa bàn

Chi tiết

Khách sạn nhà nghỉ tại Đa Krông, Quảng Trị

Cùng Phượt – Đa Krông là một huyện miền núi vùng cao biên giới phía tây nam của tỉnh Quảng Trị. Trong lịch sử vùng đất Đakrông từng thuộc các huyện Hướng Hóa, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong: Do

Chi tiết