Tag "Đa Krông"

Khách sạn nhà nghỉ tại Đa Krông, Quảng Trị

Cùng Phượt – Đa Krông là một huyện miền núi vùng cao biên giới phía tây nam của tỉnh Quảng Trị. Trong lịch sử vùng đất Đakrông từng thuộc các huyện Hướng Hóa, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong: Do

Chi tiết