Tag "đất đỏ"

Khách sạn nhà nghỉ tại Đất Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu

Cùng Phượt – Đất Đỏ nằm ở ven biển phía đông nam tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, huyện có 18.957,63 ha diện tích tự nhiên và 62.830 người với 8 đơn vị hành chính trực thuộc. Đất Đỏ còn

Chi tiết