Tag "hữu lũng"

Khách sạn nhà nghỉ tại Hữu Lũng, Lạng Sơn

Cùng Phượt – Hữu Lũng là một huyện thuộc tỉnh Lạng Sơn. Huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Lạng Sơn, phía bắc giáp huyện Bắc Sơn, huyện Văn Quan, phía đông bắc là huyện Chi Lăng (cùng tỉnh Lạng

Chi tiết