Tag "mai sơn"

Khách sạn nhà nghỉ tại Mai Sơn, Sơn La

Cùng Phượt – Mai Sơn là một huyện ở trung tâm tỉnh Sơn La,phía bắc giáp huyện Thuận Châu, thành phố Sơn La và huyện Mường La. Phía đông giáp huyện Bắc Yên và huyện Yên Châu. Phía tây giáp

Chi tiết
Khách sạn nhà nghỉ tại Mai Sơn, Sơn La
5 (3 đánh giá)