Tag "quyết tiến"

Chợ phiên Quyết Tiến

Cùng Phượt – Đến Hà Giang mà bỏ qua chợ phiên thì hẳn là thiếu sót lớn. Mọi nét văn hóa đời sống dường như đều hội tụ đủ cả ở đây. Cái cảm giác tự cho mình lạc vào

Chi tiết