Tag "vũng tàu"

Khách sạn nhà nghỉ tại Thành phố Vũng Tàu

Cùng Phượt –  Là một thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đây là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa, du lịch, giao thông – vận tải và giáo dục và là một trong những trung tâm

Chi tiết