Tag "yên châu"

Khách sạn nhà nghỉ tại Yên Châu, Sơn La

Cùng Phượt – Yên Châu là một huyện của tỉnh Sơn La. Huyện nằm về phía đông nam của tỉnh Sơn La, phía bắc giáp huyện Bắc Yên, phía tây giáp huyện Mai Sơn, phía đông giáp huyện Mộc Châu

Chi tiết