Tag "văn lãng"

Khách sạn nhà nghỉ tại Văn Lãng, Lạng Sơn

Cùng Phượt – Văn Lãng là một huyện vùng cao, biên giới của tỉnh Lạng Sơn, tiếp giáp với huyện Văn Quan, Cao Lộc, Tràng Định, Bình Gia (Việt Nam) và huyện cấp thị Bằng Tường (Trung Quốc). Huyện có

Chi tiết