Mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 201 – 300

Mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 201 – 300 (Cập nhật 11/2023)

Cùng Phượt – Với các bạn yêu thích du lịch khám phá, khi tới các tỉnh vùng cao phía Bắc hầu hết đều rất muốn tới tham quan và tìm hiểu về đường biên giới thông qua hệ thống các cột mốc. Các mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 201-300 nằm trên địa bàn các huyện Xín Mần, Hoàng Su Phì, Vị Xuyên, Quản Bạ của tỉnh Hà Giang. Tất cả các cột mốc này đều nằm trong sự quản lý và bảo vệ của các đồn biên phòng đóng tại địa phương, khi muốn tới đây các bạn lưu ý luôn liên hệ để xin phép nhé (trừ các mốc nằm ở các điểm du lịch, trong hoặc sát khu dân cư, nằm ngay mặt đường mà có thể tiếp cận dễ dàng). Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định khi vào khu vực biên giới.

Mốc 261 ở khu vực cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy của Hà Giang (Ảnh - Sơn Thổ)

Hình ảnh minh họa trong toàn bộ nhóm bài về cột mốc biên giới được tổng hợp từ nhiều nguồn, trong đấy phần lớn từ thành viên của nhóm Biên Giới - Cột Mốc Biên Giới Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn các anh/chị rất nhiều. Các anh/chị nếu có thêm ảnh, xin hỗ trợ chia sẻ giúp với team để cập nhật thêm vào bài, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các bạn thích tìm hiểu về chủ đề này.

BẢN ĐỒ CÁC MỐC BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

Mốc số 201

Mốc 201 là mốc đơn loại trung đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/11/2008 tại điểm có độ cao 1580m và tọa độ là 22.801543, 104.520463

Mốc số 201/1

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 201/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/10/2008 tại điểm có độ cao 1563m và tọa độ là 22.802443, 104.519548

Mốc số 201/2

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 201/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/10/2008 tại điểm có độ cao 1563m và tọa độ là 22.803029, 104.519677

Mốc số 202

Mốc 202 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sườn núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/9/2008 tại điểm có độ cao 1544m và tọa độ là 22.804794, 104.520182

Mốc số 203

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 203 là mốc đơn loại trung đặt trên sườn núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/112008 tại điểm có độ cao 1546m và tọa độ là 22.804925, 104.521289

Mốc số 204

Mốc 204 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/9/2008 tại điểm có độ cao 1590m và tọa độ là 22.805647, 104.523355

Mốc số 205

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 205 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/7/2004 tại điểm có độ cao 1572m và tọa độ là 22.812008, 104.524156

Mốc số 206

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 206 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/10/2004 tại điểm có độ cao 1609m và tọa độ là 22.820825, 104.531413

Mốc số 206/1

Mốc 206/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/12/2005 tại điểm có độ cao 1615m và tọa độ là 22.827423, 104.537719

Mốc số 207

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 207 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/12/2005 tại điểm có độ cao 1546m và tọa độ là 22.826515, 104.539382

Mốc số 208

Mốc 208 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/1/2006 tại điểm có độ cao 1643m và tọa độ là 22.827183, 104.543226

Mốc số 209(1)

Mốc 209(1) mà mốc ba cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối phía Việt Nam nơi giao nhau của suối không tên với suối Hồ Pả, thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/3/2006 tại điểm có độ cao 1169m và tọa độ là 22.833734, 104.549838

Mốc số 209(2)

Mốc 209(2) mà mốc ba cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối phía Trung Quốc nơi giao nhau của suối không tên với suối Hồ Pả, thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/6/2006 tại điểm có độ cao 1169m và tọa độ là 22.833645, 104.54959

Mốc số 209(3)

Mốc 209(3) mà mốc ba cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối phía Trung Quốc nơi giao nhau của suối không tên với suối Hồ Pả, thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2006 tại điểm có độ cao 1173m và tọa độ là 22.834123, 104.549841

Mốc số 210

Mốc 210 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/12/2005 tại điểm có độ cao 1098m và tọa độ là 22.835641, 104.554428

Mốc số 211

Mốc 211 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/3/2006 tại điểm có độ cao 1439m và tọa độ là 22.837737, 104.545439

Mốc số 212

Mốc 212 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/3/2006 tại điểm có độ cao 1439m và tọa độ là 22.840284, 104.546852

Mốc số 213

Mốc 213 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/3/2006 tại điểm có độ cao 1362m và tọa độ là 22.840139, 104.549706

Mốc số 214

Mốc 214 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/5/2008 tại điểm có độ cao 1224m và tọa độ là 22.842404, 104.554254

Mốc số 215

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 215 là mốc đơn loại trung, đặt trên đỉnh núi nhỏ thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/11/2008 tại điểm có độ cao 1011m và tọa độ là 22.842764, 104.562841

Mốc số 216

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 216 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2008 tại điểm có độ cao 1003m và tọa độ là 22.843357, 104.563969

Mốc số 217

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 217 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên mương nước Cốc Cái thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/11/2008 tại điểm có độ cao 990m và tọa độ là 22.844143, 104.56563

Mốc số 218

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 218 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2008 tại điểm có độ cao 979m và tọa độ là 22.844579, 104.570069

Mốc số 219

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 219 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/4/2003 tại điểm có độ cao 932m và tọa độ là 22.848368, 104.571019

Mốc số 220

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 220 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/6/2003 tại điểm có độ cao 1030m và tọa độ là 22.853563, 104.577411

Mốc số 221

Mốc 221 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2008 tại điểm có độ cao 549m và tọa độ là 22.851329, 104.589027

Mốc số 222(1)

Mốc 222(1) là mốc 3 cùng số loại nhỏ đặt trên bờ suối phía Việt Nam nơi giao nhau của suối không tên và suối Đỏ thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2008 tại điểm có độ cao 542m và tọa độ là 22.852381, 104.589566

Mốc số 222(2)

Mốc 222(2) là mốc 3 cùng số loại nhỏ đặt trên bờ suối phía Trung Quốc nơi giao nhau của suối không tên và suối Đỏ thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2008 tại điểm có độ cao 542m và tọa độ là 22.853041, 104.589361

Mốc số 222(3)

Mốc 222(3) là mốc 3 cùng số loại nhỏ đặt trên bờ suối phía Trung Quốc nơi giao nhau của suối không tên và suối Đỏ thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2008 tại điểm có độ cao 538m và tọa độ là 22.852681, 104.590609

Mốc số 223(1)

Mốc 223(1) là mốc đôi cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối đỏ phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2008 tại điểm có độ cao 529m và tọa độ là 22.850932, 104.590856

Mốc số 223(2)

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 223(2) là mốc đôi cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối đỏ phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà GIang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2008 tại điểm có độ cao 533m và tọa độ là 22.850689, 104.590471

Mốc số 224(1)

Mốc 224(1) là mốc 3 cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối phía Trung Quốc nơi giao nhau của suối Đỏ và suối Nậm Cư thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/4/2006 tại điểm có độ cao 468m và tọa độ là 22.816797, 104.613359

Mốc số 224(2)

Mốc 224(2) là mốc 3 cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối phía Việt Nam nơi giao nhau của suối Đỏ và suối Nậm Cư thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2006 tại điểm có độ cao 471m và tọa độ là 22.815956, 104.613253

Mốc số 224(3)

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 224(3) là mốc 3 cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối phía Việt Nam nơi giao nhau của suối Đỏ và suối Nậm Cư thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2006 tại điểm có độ cao 467m và tọa độ là 22.816595, 104.612559

Mốc số 225

Mốc 225 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương cắm ngày 30/5/2007 tại điểm có độ cao 584m và tọa độ là 22.847009, 104.623777

Mốc số 226

Mốc 226 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/6/2007 tại điểm có độ cao là 991m và tọa độ là 22.833569, 104.637625

Mốc số 227

Mốc 227 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/6/2007 tại điểm có độ cao là 1347m và tọa độ là 22.834715, 104.654159

Mốc số 228

Mốc 228 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/6/2007 tại điểm có độ cao là 1711m và tọa độ là 22.821922, 104.66897

Mốc số 229

Mốc 229 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/6/2007 tại điểm có độ cao là 1735m và tọa độ là 22.817835, 104.672471

Mốc số 230

Mốc 230 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Pố Lồ, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/7/2007 tại điểm có độ cao là 1729m và tọa độ là 22.817958, 104.679974

Mốc số 231

Mốc 231 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi Chín Pao (Zhu Gun Tang Hou Shan) thuộc địa bàn xã Thèn Chu Phìn, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/6/2007 tại điểm có độ cao là 1990m và tọa độ là 22.822882, 104.68969

Mốc số 232

Mốc 232 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thèn Chu Phìn, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/9/2007 tại điểm có độ cao là 1893m và tọa độ là 22.821051, 104.721071

Mốc số 233

Mốc 233 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/6/2007 tại điểm có độ cao là 1991m và tọa độ là 22.825654, 104.734446

Mốc số 234

Mốc 234 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/10/2007 tại điểm có độ cao là 1904m và tọa độ là 22.831847, 104.734389

Mốc số 235

Mốc 235 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/8/2007 tại điểm có độ cao là 1777m và tọa độ là 22.838067, 104.732941

Mốc số 236

Mốc 236 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/10/2007 tại điểm có độ cao là 1655m và tọa độ là 22.849786, 104.724502

Mốc số 237

Mốc 237 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/8/2007 tại điểm có độ cao là 1539m và tọa độ là 22.85209, 104.727981

Mốc số 238

Mốc 238 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/12/2007 tại điểm có độ cao là 1356m và tọa độ là 22.857231, 104.734229

Mốc số 239

Mốc 239 là mốc đơn loại trung, đặt trên đường phân thủy cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/8/2007 tại điểm có độ cao là 1498m và tọa độ là 22.85823, 104.740743

Mốc số 240

Mốc 240 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/11/2007 tại điểm có độ cao là 1666m và tọa độ là 22.857915, 104.754374

Mốc số 241

Mốc 241 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xín Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/8/2007 tại điểm có độ cao là 1579m và tọa độ là 22.861074, 104.757036

Mốc số 242

Mốc 242 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Xín Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/11/2007 tại điểm có độ cao là 1643m và tọa độ là 22.863648, 104.758267

Mốc số 243

Mốc 243 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xín Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/8/2007 tại điểm có độ cao là 1660m và tọa độ là 22.86978, 104.763111

Mốc số 244

Mốc 244 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xín Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2007 tại điểm có độ cao là 1343m và tọa độ là 22.885389, 104.765345

Mốc số 245

Mốc 245 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2008 tại điểm có độ cao là 1524m và tọa độ là 22.889509, 104.769919

Mốc số 246

Mốc 246 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2008 tại điểm có độ cao là 1552m và tọa độ là 22.891749, 104.770548

Mốc số 247

Mốc 247 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2008 tại điểm có độ cao là 1448m và tọa độ là 22.902706, 104.776657

Mốc số 248

Mốc 248 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2008 tại điểm có độ cao là 1433m và tọa độ là 22.906109, 104.779894

Mốc số 249

Mốc 249 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/10/2007 tại điểm có độ cao là 1353m và tọa độ là 22.904525, 104.789008

Mốc số 250

Mốc 250 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/1/2008 tại điểm có độ cao là 1392m và tọa độ là 22.906677, 104.793404

Mốc số 251

Mốc 251 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/10/2007 tại điểm có độ cao là 1216m và tọa độ là 22.911642, 104.798254

Mốc số 252

Mốc 252 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2008 tại điểm có độ cao là 1262m và tọa độ là 22.914271, 104.803965

Mốc số 253

Mốc 253 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/10/2008 tại điểm có độ cao là 1401m và tọa độ là 22.915167, 104.807474

Mốc số 254

Mốc 254 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2008 tại điểm có độ cao là 1400m và tọa độ là 22.914976, 104.808758

Mốc số 255

Mốc 255 là mốc đơn loại trung, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/10/2008 tại điểm có độ cao là 1394m và tọa độ là 22.916377, 104.808294

Mốc số 256

Mốc 256 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2008 tại điểm có độ cao là 1320m và tọa độ là 22.919902, 104.81082

Mốc số 257

Mốc 257 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/10/2008 tại điểm có độ cao là 1217m và tọa độ là 22.920779, 104.815253

Mốc số 258

Mốc 258 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/11/2008 tại điểm có độ cao là 903m và tọa độ là 22.923407, 104.821783

Mốc số 259

Mốc 259 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/10/2008 tại điểm có độ cao là 662m và tọa độ là 22.924401, 104.828698

Mốc số 260

Mốc 260 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/6/2008 tại điểm có độ cao là 650m và tọa độ là 22.921139, 104.839432

Mốc số 261(1)

Mốc 261(1) là mốc đôi cùng số loại lớn, có gắn quốc huy. Mốc đặt trên bờ suối Nà La phía Trung Quốc, phía Tây Bắc cầu đường bộ từ Thanh Thủy (Việt Nam) đi Thiên Bảo (Trung Quốc). Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/7/2002 tại điểm có độ cao 124m và tọa độ là 22.936929, 104.849391

Mốc số 261(2)

Mốc 261(2) là mốc đôi cùng số loại lớn, có gắn quốc huy. Mốc đặt trên bờ suối Nà La phía Việt Nam, phía Đông Bắc cầu đường bộ từ Thanh Thủy (Việt Nam) đi Thiên Bảo (Trung Quốc). Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/7/2002 tại điểm có độ cao 124m và tọa độ là 22.936869, 104.849563

Mốc số 262

Mốc 262 là mốc đơn loại trung, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/10/2008 tại điểm có độ cao 123m và tọa độ là 22.937584, 104.850479 ngay sát bờ sông Lô và phía bên kia bờ sông của cửa khẩu Thanh Thủy.

Mốc số 263

Mốc 263 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sườn núi thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/12/2007 tại điểm có độ cao 430m và tọa độ là 22.939827, 104.855344

Mốc số 264

Mốc 264 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sườn núi thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/10/2008 tại điểm có độ cao 586m và tọa độ là 22.941116, 104.859206

Mốc số 265

Mốc 265 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2008 tại điểm có độ cao 817m và tọa độ là 22.942342, 104.862326

Mốc số 265/1

Mốc 265/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2008 tại điểm có độ cao 961m và tọa độ là 22.942922, 104.863004

Mốc số 266

Mốc 266 là mốc đơn loại nhỏ đặt tại đáy khe núi thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2008 tại điểm có độ cao 997m và tọa độ là 22.945009, 104.864213

Mốc số 267

Mốc 267 là mốc đơn loại nhỏ đặt tại đáy khe núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2008 tại điểm có độ cao 1070m và tọa độ là 22.948693, 104.863837

Mốc số 268

Mốc 268 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi Pha Hán thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2008 tại điểm có độ cao 1155m và tọa độ là 22.949123, 104.864415

Mốc số 269

Mốc 269 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/11/2007 tại điểm có độ cao 1019m và tọa độ là 22.951351, 104.863936

Mốc số 270

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 270 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2008 tại điểm có độ cao 1049m và tọa độ là 22.955421, 104.865306

Mốc số 271

Mốc 271 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2007 tại điểm có độ cao 962m và tọa độ là 22.967571, 104.861456

Mốc số 272

Mốc 272 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/12/2008 tại điểm có độ cao 1043m và tọa độ là 22.977923, 104.860983

Mốc số 272/1

Mốc 272/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2008 tại điểm có độ cao 1072m và tọa độ là 22.977669, 104.853046

Mốc số 272/2

Mốc 272/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt tại chân núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2008 tại điểm có độ cao 1059m và tọa độ là 22.978044, 104.852272

Mốc số 273

Mốc 273 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2008 tại điểm có độ cao 1171m và tọa độ là 22.978952, 104.851069

Mốc số 273/1

Mốc 273/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2008 tại điểm có độ cao 1127m và tọa độ là 22.978654, 104.850441

Mốc số 274

Mốc 274 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 1114m và tọa độ là 22.978511, 104.84959

Mốc số 274/1

Mốc 274/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2008 tại điểm có độ cao 1147m và tọa độ là 22.978543, 104.848419

Mốc số 2725

Mốc 275 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2008 tại điểm có độ cao 1148m và tọa độ là 22.979711, 104.848326

Mốc số 276

Mốc 276 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 1132m và tọa độ là 22.982861, 104.847041

Mốc số 277

Mốc 277 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/11/2008 tại điểm có độ cao 1141m và tọa độ là 22.985082, 104.844584

Mốc số 277/1

Mốc 277/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/11/2008 tại điểm có độ cao 1145m và tọa độ là 22.985482, 104.843228

Mốc số 277/2

Mốc 277/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/11/2008 tại điểm có độ cao 1157m và tọa độ là 22.984034, 104.840825

Mốc số 278

Mốc 278 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/11/2008 tại điểm có độ cao 1188m và tọa độ là 22.984715, 104.838666

Mốc số 279

Mốc 279 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/11/2008 tại điểm có độ cao 1235m và tọa độ là 22.988231, 104.835388

Mốc số 280

Mốc 280 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/11/2008 tại điểm có độ cao 1215m và tọa độ là 22.990455, 104.838195

Mốc số 280/1

Mốc 280/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2008 tại điểm có độ cao 1263m và tọa độ là 22.992888, 104.837069

Mốc số 281

Mốc 281 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2008 tại điểm có độ cao 1253m và tọa độ là 22.995678, 104.837971

Mốc số 282

Mốc 282 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/11/2008 tại điểm có độ cao 1281m và tọa độ là 22.997439, 104.83669

Mốc số 283

Mốc 283 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2007 tại điểm có độ cao 1313m và tọa độ là 22.997774, 104.83012

Mốc số 284

Mốc 284 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/11/2008 tại điểm có độ cao 1284m và tọa độ là 23.005239, 104.830569

Mốc số 285

Mốc 285 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/11/2007 tại điểm có độ cao 1246m và tọa độ là 23.020406, 104.828543

Mốc số 286

Mốc 286 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/11/2008 tại điểm có độ cao 1247m và tọa độ là 23.0307, 104.825491

Mốc số 287

Mốc 287 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2007 tại điểm có độ cao 1402m và tọa độ là 23.033556, 104.821133

Mốc số 288

Mốc 288 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Tùng Vài, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/7/2007 tại điểm có độ cao 1683m và tọa độ là 23.063323, 104.814611

Mốc số 289

Mốc 289 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tùng Vài, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/9/2006 tại điểm có độ cao 1787m và tọa độ là 23.074094, 104.816718

Mốc số 290

Mốc 290 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/7/2007 tại điểm có độ cao 1838m và tọa độ là 23.080148, 104.811661

Mốc số 290/1

Mốc 290/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2008 tại điểm có độ cao 1838m và tọa độ là 23.079862, 104.809995

Mốc số 290/2

Mốc 290/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 1890m và tọa độ là 23.080117, 104.808992

Mốc số 290/3

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 290/3 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2008 tại điểm có độ cao 1910m và tọa độ là 23.084049, 104.806657

Mốc số 291

Mốc 291 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/10/2008 tại điểm có độ cao 1871m và tọa độ là 23.086304, 104.806388

Mốc số 291/1

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 291/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2008 tại điểm có độ cao 1898m và tọa độ là 23.086895, 104.8068

Mốc số 291/2

Mốc 291/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/12/2008 tại điểm có độ cao 1859m và tọa độ là 23.087936, 104.806778

Mốc số 292

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 292 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/12/2008 tại điểm có độ cao 1891m và tọa độ là 23.089456, 104.805839

Mốc số 293

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 293 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/12/2007 tại điểm có độ cao 1987m và tọa độ là 23.098541, 104.804192

Mốc số 294

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 294 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/7/2007 tại điểm có độ cao 2030m và tọa độ là 23.112481, 104.801532

Mốc số 295

(Ảnh - Nguyễn Kim Dũng)

Mốc 295 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/7/2007 tại điểm có độ cao 2150m và tọa độ là 23.115051, 104.801141

Mốc số 296

Mốc 296 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/7/2007 tại điểm có độ cao 1781m và tọa độ là 23.117949, 104.81991

Mốc số 297

Mốc 297 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/9/2006 tại điểm có độ cao 1827m và tọa độ là 23.117831, 104.821043

Mốc số 298

Mốc 298 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/7/2007 tại điểm có độ cao 1875m và tọa độ là 23.110867, 104.822783

Mốc số 299

Mốc 299 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/9/2008 tại điểm có độ cao 1777m và tọa độ là 23.107635, 104.825736

Mốc số 299/1

Mốc 299/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/9/2008 tại điểm có độ cao 1767m và tọa độ là 23.107923, 104.826668

Mốc số 299/2

Mốc 299/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/10/2008 tại điểm có độ cao 1785m và tọa độ là 23.109078, 104.82761

Mốc số 300

Mốc 300 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/10/2008 tại điểm có độ cao 1812m và tọa độ là 23.11009, 104.828262

Mốc số 300/1

Mốc 300/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/9/2008 tại điểm có độ cao 1798m và tọa độ là 23.111738, 104.829205

Một số lưu ý về hệ thống các mốc biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc

 • Mốc đơn được đặt trực tiếp trên đường biên giới và được ký hiệu bằng số.
 • Mốc đôi cùng số được đặt 2 bên bờ sông, suối và được ký hiệu bằng số hiệu của mốc kèm (1) hoặc (2) với quy định (1) là mốc nằm bên phía Trung Quốc và (2) là mốc nằm bên phía Việt Nam.
 • Mốc ba cùng số được đặt ở trên bờ sông của hai Bên, nơi hợp lưu (nơi phân lưu) của sông, suối nội địa và sông, suối biên giới. Mốc ba cùng số được ký hiệu bằng số hiệu của mốc kèm (1), (2) hoặc (3). Bên nào chỉ có 1 bờ sông, suối thì đặt mốc có số (1), 2 mốc còn lại có số (2) và (3) sẽ nằm bên bờ sông nước kia.
 • Tại những nơi địa hình phức tạp mà đường biên giới không rõ ràng sẽ được chi tiết hơn bằng các mốc phụ. Số hiệu của mốc giới phụ thể hiện bằng phân số với tử số là số hiệu mốc chính, mẫu số là số hiệu mốc giới phụ.
 • Trong các cột mốc giới đơn chính, cột mốc mang số mốc lẻ do phía Trung Quốc cắm, cột mốc mang số mốc chẵn do phía Việt Nam cắm.
 • Trong các cột mốc giới đơn phụ, cột mốc mang số mốc có mẫu số là số lẻ về nguyên tắc là do phía Trung Quốc cắm, trừ các mốc số 50/1, 137/1, 353/1 do phía Việt Nam cắm, cột mốc mang số mốc có mẫu số là số chẵn do phía Việt Nam cắm.
 • Trong các cột mốc giới đôi và cột mốc giới ba, các cột mốc nằm trong lãnh thổ Việt Nam do phía Việt Nam cắm, các cột mốc nằm trong lãnh thổ Trung Quốc do phía Trung Quốc cắm.

Trong khuôn khổ bài viết này, để thuận tiện cho các bạn khi theo dõi xác định vị trí của các mốc thì vị trí địa lý của các mốc nằm bên lãnh thổ Trung Quốc sẽ được thay thế bằng cách sử dụng vị trí địa lý của xã giáp ranh với mốc đó. Ví dụ mốc 87(1) nằm ở xã X, huyện Y, tỉnh Z của Trung Quốc sẽ được thay thế bằng thông tin mốc 87(1) thuộc xã Y Tý, Bát Xát, Lào Cai là địa bàn giáp ranh với xã X của Trung Quốc để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và xác định vị trí.

Trong các bài viết về mốc biên giới Việt Trung có khá nhiều mốc đặt ở vị trí yên ngựa, đây là một thuật ngữ trong toán học, đó là điểm của một mặt trơn mà tại đó mặt đã cho nằm về cả hai phía của tiếp diện.

Tìm trên Google

 • các cột mốc biên giới việt nam trung quốc
 • có bao nhiêu cột mốc biên giới trung quốc
 • tọa độ mốc biên giới việt trung
 • mốc biên giới ở hà giang
 • thủ tục cấp phép vào mốc biên giới
 • quy định vào khu vực biên giới
 • biên giới việt trung

5/5 - (2 đánh giá)

BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

Vị trí của Việt Nam và Trung Quốc

Đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc dài 1449,566 km, trong đó có 383,914km đường biên giới đi theo sông suối, tiếp giáp giữa 7 tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng SơnQuảng Ninh của Việt Nam với tỉnh Vân Nam và khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc.

Khu vực biên giới hai nước có cấu trúc địa hình tương đối phức tạp, độ chia cắt lớn, thấp dần từ Tây sang Đông dẫn đến hệ thống sông suối nơi đây phần lớn có xu hướng chảy từ Tây Bắc xuống Đông Nam, ít có giá trị đối với giao thông đường thủy.