Mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 201 – 300

Cùng Phượt – Chinh phục các cột mốc biên giới luôn là một phần thú vị trong lịch trình phượt của nhiều bạn trẻ. Cùng Phượt xin tổng hợp vị trí và hình ảnh các cột mốc biên giới Việt Trung để thuận tiện cho các bạn trong quá trình chinh phục mốc.

 

©Bản quyền hình ảnh : Trong bài viết có sử dụng một số hình ảnh được tìm kiếm thông qua công cụ Google Image của các tác giả trong group Cột Mốc Biên Giới nhằm minh họa rõ hơn cho nội dung bài viết. Bản quyền những hình ảnh này thuộc về tác giả. Chính sách của Cùng Phượt về bản quyền hình ảnh các bạn có thể theo dõi tại đây.

Theo quy định với các mốc đôi hoặc mốc ba cùng số thì mốc mang số (1) sẽ đặt bên phía Trung Quốc, mốc mang số (2) sẽ đặt bên phía Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này, để thuận tiện cho các bạn khi theo dõi xác định vị trí của các mốc thì vị trí địa lý của các mốc nằm bên lãnh thổ Trung Quốc sẽ được thay thế bằng cách sử dụng vị trí địa lý của xã giáp ranh với mốc đó. Ví dụ mốc 87(1) nằm ở xã X, huyện Y, tỉnh Z của Trung Quốc sẽ được thay thế bằng thông tin mốc 87(1) thuộc xã Y Tý, Bát Xát, Lào Cai là địa bàn giáp ranh với xã X của Trung Quốc để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và xác định vị trí.

Trong các bài viết về mốc biên giới Việt Trung có khá nhiều mốc đặt ở vị trí yên ngựa, đây là một thuật ngữ trong toán học, đó là điểm của một mặt trơn mà tại đó mặt đã cho nằm về cả hai phía của tiếp diện. Các bạn có thể nhìn minh họa như trên ảnh.

Link truy cập nhanh Bản đồ Biên giới Việt Nam – Trung Quốc

http://cungphuot.info/ban-do-moc-bien-gioi-viet-trung

Tọa độ trong bài viết sử dụng đã được quy đổi thành dạng thập phân, các bạn có thể copy paste vào Google Maps để sử dụng.

Vị trí và hình ảnh các cột mốc trên tuyến biên giới Việt – Trung

Mốc 201

Mốc 201 là mốc đơn loại trung đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/11/2008 tại điểm có độ cao 1580m và tọa độ là 22.801543, 104.520463

Mốc 201/1

Mốc 201/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/10/2008 tại điểm có độ cao 1563m và tọa độ là 22.802443, 104.519548

Mốc 201/2

Mốc 201/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/10/2008 tại điểm có độ cao 1563m và tọa độ là 22.803029, 104.519677

Mốc 202

Mốc 202 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sườn núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/9/2008 tại điểm có độ cao 1544m và  tọa độ là 22.804794, 104.520182

Mốc 203

Mốc 203 là mốc đơn loại trung đặt trên sườn núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/112008 tại điểm có độ cao 1546m và  tọa độ là 22.804925, 104.521289

Mốc 204

Mốc 204 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/9/2008 tại điểm có độ cao 1590m và tọa độ là 22.805647, 104.523355

Mốc 205

Mốc 205 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Nàn Xỉn, Xín Mần, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/7/2004 tại điểm có độ cao 1572m và tọa độ là 22.812008, 104.524156

Mốc 206

Mốc 206 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/10/2004 tại điểm có độ cao 1609m và tọa độ là 22.820825, 104.531413

Mốc 206/1

Mốc 206/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/12/2005 tại điểm có độ cao 1615m và tọa độ là 22.827423, 104.537719

Mốc 207

Mốc 207 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/12/2005 tại điểm có độ cao 1546m và tọa độ là 22.826515, 104.539382

Mốc 209

Mốc 209(1) mà mốc ba cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối phía Việt Nam nơi giao nhau của suối không tên với suối Hồ Pả, thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/3/2006 tại điểm có độ cao 1169m và tọa độ là 22.833734, 104.549838

Mốc 209(2) mà mốc ba cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối phía Trung Quốc nơi giao nhau của suối không tên với suối Hồ Pả, thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/6/2006 tại điểm có độ cao 1169m và tọa độ là 22.833645, 104.54959

Mốc 209(3) mà mốc ba cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối phía Trung Quốc nơi giao nhau của suối không tên với suối Hồ Pả, thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2006 tại điểm có độ cao 1173m và tọa độ là 22.834123, 104.549841

Mốc 210

Mốc 210 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/12/2005 tại điểm có độ cao 1098m và tọa độ là 22.835641, 104.554428

Mốc 211

Mốc 211 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/3/2006 tại điểm có độ cao 1439m và tọa độ là 22.837737, 104.545439

Mốc 212

Mốc 212 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/3/2006 tại điểm có độ cao 1439m và tọa độ là 22.840284, 104.546852

Mốc 213

Mốc 213 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/3/2006 tại điểm có độ cao 1362m và tọa độ là 22.840139, 104.549706

Mốc 214

Mốc 214 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/5/2008 tại điểm có độ cao 1224m và tọa độ là 22.842404, 104.554254

Mốc 215

Mốc 215 là mốc đơn loại trung, đặt trên đỉnh núi nhỏ thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/11/2008 tại điểm có độ cao 1011m và tọa độ là 22.842764, 104.562841

Mốc 216

Mốc 216 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2008 tại điểm có độ cao 1003m và tọa độ là 22.843357, 104.563969

Mốc 217

Mốc 217 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên mương nước Cốc Cái thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/11/2008 tại điểm có độ cao 990m và tọa độ là 22.844143, 104.56563

Mốc 218

Mốc 218 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2008 tại điểm có độ cao 979m và tọa độ là 22.844579, 104.570069

Mốc 219

Mốc 219 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/4/2003 tại điểm có độ cao 932m và tọa độ là 22.848368, 104.571019

Mốc 220

Mốc 220 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/6/2003 tại điểm có độ cao 1030m và tọa độ là 22.853563, 104.577411

Mốc 221

Mốc 221 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2008 tại điểm có độ cao 549m và tọa độ là 22.851329, 104.589027

Mốc 222

Mốc 222(1) là mốc 3 cùng số loại nhỏ đặt trên bờ suối phía Việt Nam nơi giao nhau của suối không tên và suối Đỏ thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2008 tại điểm có độ cao 542m và tọa độ là 22.852381, 104.589566

Mốc 222(2) là mốc 3 cùng số loại nhỏ đặt trên bờ suối phía Trung Quốc nơi giao nhau của suối không tên và suối Đỏ thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2008 tại điểm có độ cao 542m và tọa độ là 22.853041, 104.589361

Mốc 222(3) là mốc 3 cùng số loại nhỏ đặt trên bờ suối phía Trung Quốc nơi giao nhau của suối không tên và suối Đỏ thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2008 tại điểm có độ cao 538m và tọa độ là 22.852681, 104.590609

Mốc 223

Mốc 223(1) là mốc đôi cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối đỏ phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2008 tại điểm có độ cao 529m và tọa độ là 22.850932, 104.590856

Mốc 223(2) là mốc đôi cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối đỏ phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Bản Máy, Hoàng Su Phì, Hà GIang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2008 tại điểm có độ cao 533m và tọa độ là 22.850689, 104.590471

Mốc 224

Mốc 224(1) là mốc 3 cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối phía Trung Quốc nơi giao nhau của suối Đỏ và suối Nậm Cư thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/4/2006 tại điểm có độ cao 468m và tọa độ là 22.816797, 104.613359

Mốc 224(2) là mốc 3 cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối phía Việt Nam nơi giao nhau của suối Đỏ và suối Nậm Cư thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2006 tại điểm có độ cao 471m và tọa độ là 22.815956, 104.613253

Mốc 224(3) là mốc 3 cùng số loại nhỏ, đặt trên bờ suối phía Việt Nam nơi giao nhau của suối Đỏ và suối Nậm Cư thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2006 tại điểm có độ cao 467m và tọa độ là 22.816595, 104.612559

Mốc 225

Mốc 225 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương cắm ngày 30/5/2007 tại điểm có độ cao 584m và tọa độ là 22.847009, 104.623777

Mốc 226

Mốc 226 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/6/2007 tại điểm có độ cao là 991m và tọa độ là 22.833569, 104.637625

Mốc 227

Mốc 227 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/6/2007 tại điểm có độ cao là 1347m và tọa độ là 22.834715, 104.654159

Mốc 228

Mốc 228 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/6/2007 tại điểm có độ cao là 1711m và tọa độ là 22.821922, 104.66897

Mốc 229

Mốc 229 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thàng Tín, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/6/2007 tại điểm có độ cao là 1735m và tọa độ là 22.817835, 104.672471

Mốc 230

Mốc 230 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Pố Lồ, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/7/2007 tại điểm có độ cao là 1729m và tọa độ là 22.817958, 104.679974

Mốc 231

Mốc 231 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi Chín Pao (Zhu Gun Tang Hou Shan) thuộc địa bàn xã Thèn Chu Phìn, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/6/2007 tại điểm có độ cao là 1990m và tọa độ là 22.822882, 104.68969

Mốc 232

Mốc 232 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thèn Chu Phìn, Hoàng Su Phì, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/9/2007 tại điểm có độ cao là 1893m và tọa độ là 22.821051, 104.721071

Mốc 233

Mốc 233 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/6/2007 tại điểm có độ cao là 1991m và tọa độ là 22.825654, 104.734446

Mốc 234

Mốc 234 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/10/2007 tại điểm có độ cao là 1904m và tọa độ là 22.831847, 104.734389

Mốc 235

Mốc 235 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/8/2007 tại điểm có độ cao là 1777m và tọa độ là 22.838067, 104.732941

Mốc 236

Mốc 236 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/10/2007 tại điểm có độ cao là 1655m và tọa độ là 22.849786, 104.724502

Mốc 237

Mốc 237 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/8/2007 tại điểm có độ cao là 1539m và tọa độ là 22.85209, 104.727981

Mốc 238

Mốc 238 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/12/2007 tại điểm có độ cao là 1356m và tọa độ là 22.857231, 104.734229

Mốc 239

Mốc 239 là mốc đơn loại trung, đặt trên đường phân thủy cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/8/2007 tại điểm có độ cao là 1498m và tọa độ là 22.85823, 104.740743

Mốc 240

Mốc 240 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lao Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/11/2007 tại điểm có độ cao là 1666m và tọa độ là 22.857915, 104.754374

Mốc 241

Mốc 241 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xín Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/8/2007 tại điểm có độ cao là 1579m và tọa độ là 22.861074, 104.757036

Mốc 242

Mốc 242 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Xín Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/11/2007 tại điểm có độ cao là 1643m và tọa độ là 22.863648, 104.758267

Mốc 243

Mốc 243 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xín Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/8/2007 tại điểm có độ cao là 1660m và tọa độ là 22.86978, 104.763111

Mốc 244

Mốc 244 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xín Chải, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2007 tại điểm có độ cao là 1343m và tọa độ là 22.885389, 104.765345

Mốc 245

Mốc 245 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2008 tại điểm có độ cao là 1524m và tọa độ là 22.889509, 104.769919

Mốc 246

Mốc 246 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2008 tại điểm có độ cao là 1552m và tọa độ là 22.891749, 104.770548

Mốc 247

Mốc 247 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2008 tại điểm có độ cao là 1448m và tọa độ là 22.902706, 104.776657

Mốc 248

Mốc 248 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2008 tại điểm có độ cao là 1433m và tọa độ là 22.906109, 104.779894

Mốc 249

Mốc 249 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/10/2007 tại điểm có độ cao là 1353m và tọa độ là 22.904525, 104.789008

Mốc 250

Mốc 250 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/1/2008 tại điểm có độ cao là 1392m và tọa độ là 22.906677, 104.793404

Mốc 251

Mốc 251 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/10/2007 tại điểm có độ cao là 1216m và tọa độ là 22.911642, 104.798254

Mốc 252

Mốc 252 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2008 tại điểm có độ cao là 1262m và tọa độ là 22.914271, 104.803965

Mốc 253

Mốc 253 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/10/2008 tại điểm có độ cao là 1401m và tọa độ là 22.915167, 104.807474

Mốc 254

Mốc 254 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2008 tại điểm có độ cao là 1400m và tọa độ là 22.914976, 104.808758

Mốc 255

Mốc 255 là mốc đơn loại trung, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Đức, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/10/2008 tại điểm có độ cao là 1394m và tọa độ là 22.916377, 104.808294

Mốc 256

Mốc 256 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2008 tại điểm có độ cao là 1320m và tọa độ là 22.919902, 104.81082

Mốc 257

Mốc 257 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/10/2008 tại điểm có độ cao là 1217m và tọa độ là 22.920779, 104.815253

Mốc 258

Mốc 258 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/11/2008 tại điểm có độ cao là 903m và tọa độ là 22.923407, 104.821783

Mốc 259

Mốc 259 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/10/2008 tại điểm có độ cao là 662m và tọa độ là 22.924401, 104.828698

Mốc 260

Mốc 260 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đường phân thủy giữa 2 nước thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/6/2008 tại điểm có độ cao là 650m và tọa độ là 22.921139, 104.839432

Mốc 261

Mốc 261(1) là mốc đôi cùng số loại lớn, có gắn quốc huy. Mốc đặt trên bờ suối Nà La phía Trung Quốc, phía Tây Bắc cầu đường bộ từ Thanh Thủy (Việt Nam) đi Thiên Bảo (Trung Quốc). Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/7/2002 tại điểm có độ cao 124m và tọa độ là 22.936929, 104.849391

 

Mốc 261(2) là mốc đôi cùng số loại lớn, có gắn quốc huy. Mốc đặt trên bờ suối Nà La phía Việt Nam, phía Đông Bắc cầu đường bộ từ Thanh Thủy (Việt Nam) đi Thiên Bảo (Trung Quốc). Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/7/2002 tại điểm có độ cao 124m và tọa độ là 22.936869, 104.849563

Mốc 262

Mốc 262 là mốc đơn loại trung, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/10/2008 tại điểm có độ cao 123m và tọa độ là 22.937584, 104.850479 ngay sát bờ sông Lô và phía bên kia bờ sông của cửa khẩu Thanh Thủy.

Mốc 263

Mốc 263 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sườn núi thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/12/2007 tại điểm có độ cao 430m và tọa độ là 22.939827, 104.855344

Mốc 264

Mốc 264 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sườn núi thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/10/2008 tại điểm có độ cao 586m và tọa độ là 22.941116, 104.859206

Mốc 265

Mốc 265 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2008 tại điểm có độ cao 817m và tọa độ là 22.942342, 104.862326

Mốc 265/1

Mốc 265/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2008 tại điểm có độ cao 961m và tọa độ là 22.942922, 104.863004

Mốc 266

Mốc 266 là mốc đơn loại nhỏ đặt tại đáy khe núi thuộc địa bàn xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2008 tại điểm có độ cao 997m và tọa độ là 22.945009, 104.864213

Mốc 267

Mốc 267 là mốc đơn loại nhỏ đặt tại đáy khe núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2008 tại điểm có độ cao 1070m và tọa độ là 22.948693, 104.863837

Mốc 268

Mốc 268 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi Pha Hán thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2008 tại điểm có độ cao 1155m và tọa độ là 22.949123, 104.864415

Mốc 269

Mốc 269 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/11/2007 tại điểm có độ cao 1019m và tọa độ là 22.951351, 104.863936

Mốc 270

Mốc 270 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2008 tại điểm có độ cao 1049m và tọa độ là 22.955421, 104.865306

Mốc 271

Mốc 271 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2007 tại điểm có độ cao 962m và tọa độ là 22.967571, 104.861456

Mốc 272

Mốc 272 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/12/2008 tại điểm có độ cao 1043m và tọa độ là 22.977923, 104.860983

Mốc 272/1

Mốc 272/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2008 tại điểm có độ cao 1072m và tọa độ là 22.977669, 104.853046

Mốc 272/2

Mốc 272/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt tại chân núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2008 tại điểm có độ cao 1059m và tọa độ là 22.978044, 104.852272

Mốc 273

Mốc 273 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2008 tại điểm có độ cao 1171m và tọa độ là 22.978952, 104.851069

Mốc 273/1

Mốc 273/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2008 tại điểm có độ cao 1127m và tọa độ là 22.978654, 104.850441

Mốc 274

Mốc 274 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 1114m và tọa độ là 22.978511, 104.84959

Mốc 274/1

Mốc 274/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2008 tại điểm có độ cao 1147m và tọa độ là 22.978543, 104.848419

Mốc 275

Mốc 275 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2008 tại điểm có độ cao 1148m và tọa độ là 22.979711, 104.848326

Mốc 276

Mốc 276 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 1132m và tọa độ là 22.982861, 104.847041

Mốc 277

Mốc 277 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/11/2008 tại điểm có độ cao 1141m và tọa độ là 22.985082, 104.844584

Mốc 277/1

Mốc 277/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/11/2008 tại điểm có độ cao 1145m và tọa độ là 22.985482, 104.843228

Mốc 277/2

Mốc 277/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/11/2008 tại điểm có độ cao 1157m và tọa độ là 22.984034, 104.840825

Mốc 278

Mốc 278 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/11/2008 tại điểm có độ cao 1188m và tọa độ là 22.984715, 104.838666

Mốc 279

Mốc 279 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/11/2008 tại điểm có độ cao 1235m và tọa độ là 22.988231, 104.835388

Mốc 280

Mốc 280 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/11/2008 tại điểm có độ cao 1215m và tọa độ là 22.990455, 104.838195

Mốc 280/1

Mốc 280/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2008 tại điểm có độ cao 1263m và tọa độ là 22.992888, 104.837069

Mốc 281

Mốc 281 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2008 tại điểm có độ cao 1253m và tọa độ là 22.995678, 104.837971

Mốc 282

Mốc 282 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/11/2008 tại điểm có độ cao 1281m và tọa độ là 22.997439, 104.83669

Mốc 283

Mốc 283 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2007 tại điểm có độ cao 1313m và tọa độ là 22.997774, 104.83012

Mốc 284

Mốc 284 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/11/2008 tại điểm có độ cao 1284m và tọa độ là 23.005239, 104.830569

Mốc 285

Mốc 285 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/11/2007 tại điểm có độ cao 1246m và tọa độ là 23.020406, 104.828543

Mốc 286

Mốc 286 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/11/2008 tại điểm có độ cao 1247m và tọa độ là 23.0307, 104.825491

Mốc 287

Mốc 287 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Tả Ván, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2007 tại điểm có độ cao 1402m và tọa độ là 23.033556, 104.821133

Mốc 288

Mốc 288 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Tùng Vài, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/7/2007 tại điểm có độ cao 1683m và tọa độ là 23.063323, 104.814611

Mốc 289

Mốc 289 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Tùng Vài, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/9/2006 tại điểm có độ cao 1787m và tọa độ là 23.074094, 104.816718

Mốc 290

Mốc 290 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/7/2007 tại điểm có độ cao 1838m và tọa độ là 23.080148, 104.811661

Mốc 290/1

Mốc 290/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2008 tại điểm có độ cao 1838m và tọa độ là 23.079862, 104.809995

Mốc 290/2

Mốc 290/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 1890m và tọa độ là 23.080117, 104.808992

Mốc 290/3

Mốc 290/3 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2008 tại điểm có độ cao 1910m và tọa độ là 23.084049, 104.806657

Mốc 291

Mốc 291 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/10/2008 tại điểm có độ cao 1871m và tọa độ là 23.086304, 104.806388

Mốc 291/1

Mốc 291/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2008 tại điểm có độ cao 1898m và tọa độ là 23.086895, 104.8068

Mốc 291/2

Mốc 291/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/12/2008 tại điểm có độ cao 1859m và tọa độ là 23.087936, 104.806778

Mốc 292

Mốc 292 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/12/2008 tại điểm có độ cao 1891m và tọa độ là 23.089456, 104.805839

Mốc 293

Mốc 293 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/12/2007 tại điểm có độ cao 1987m và tọa độ là 23.098541, 104.804192

Mốc 294

Mốc 294 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/7/2007 tại điểm có độ cao 2030m và tọa độ là 23.112481, 104.801532

Mốc 295

Mốc 295 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/7/2007 tại điểm có độ cao 2150m và tọa độ là 23.115051, 104.801141

Mốc 296

Mốc 296 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/7/2007 tại điểm có độ cao 1781m và tọa độ là 23.117949, 104.81991

Mốc 297

Mốc 297 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/9/2006 tại điểm có độ cao 1827m và tọa độ là 23.117831, 104.821043

Mốc 298

Mốc 298 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/7/2007 tại điểm có độ cao 1875m và tọa độ là 23.110867, 104.822783

Mốc 299

Mốc 299 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/9/2008 tại điểm có độ cao 1777m và tọa độ là 23.107635, 104.825736

Mốc 299/1

Mốc 299/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/9/2008 tại điểm có độ cao 1767m và tọa độ là 23.107923, 104.826668

Mốc 299/2

Mốc 299/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/10/2008 tại điểm có độ cao 1785m và tọa độ là 23.109078, 104.82761

Mốc 300

Mốc 300 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/10/2008 tại điểm có độ cao 1812m và tọa độ là 23.11009, 104.828262

Mốc 300/1

Mốc 300/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/9/2008 tại điểm có độ cao 1798m và tọa độ là 23.111738, 104.829205

Tìm trên Google : cột mốc biên giới việt trung, biên giới việt nam trung quốc, biên giới trung quốc tại hà giang, thủ tục tham quan cột mốc, tọa độ các cột mốc biên giới, đi trek mốc biên giới, mốc biên giới việt nam trung quốc

Nếu thích hãy đánh giá 5 sao cho bài viết nhé bạn ;)