Việt Cam

BIÊN GIỚI VIỆT NAM – CAMPUCHIA

Vị trí giữa Việt Nam và Campuchia trên bản đồ thế giới

Trải qua các triều đại phong kiến, giữa Việt Nam và Campuchia đã hình thành biên giới lịch sử nhưng cơ bản chỉ ở dạng các ranh giới vùng-miền. Trong thời kỳ thực dân, biên giới giữa hai nước có nhiều biến động bởi sự điều chỉnh của Toàn quyền Đông Dương. Đến khi Pháp rút khỏi Đông Dương (1954), toàn bộ đường biên giới trên đất liền giữa hai nước đã được thể hiện tương đối đầy đủ trên bản đồ Bonne tỷ lệ 1/100.000 do Sở Địa dư Đông Dương xuất bản.

Đường biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia dài khoảng 1.137km, đi qua 113 xã (phường, thị trấn), 35 huyện (thị, thành phố), thuộc 10 tỉnh của Việt Nam; lực lượng bảo vệ biên giới của ta gồm: 95 đồn Biên phòng trên biên giới, 68 Trạm kiểm soát. Phía Campuchia gồm 09 tỉnh là: Rattanakiri, Mondunkiri, Croche, Tbong Khmum, Prây Veng, Svay Riêng, Kan Dal, Ta Keo và Kam Pốt; Campuchia đóng 89 đồn, 12 tiểu đoàn, 34 trạm và 101 chốt.

Địa hình các tỉnh biên giới Việt Nam – Campuchia có hai dạng khác nhau, thấp dần từ Kon Tum đến Bình Phước. Các tỉnh Tây Nguyên, Bình Phước rừng núi phức tạp, có nhiều đường mòn qua lại biên giới. Các tỉnh từ Tây Ninh đến Kiên Giang địa hình đồng bằng có nhiều kênh rạch, sông ngòi.

Các cửa khẩu giữa Việt Nam Campuchia

Cùng Phượt – Đường biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Căm-pu-chia khởi đầu từ ngã ba biên giới Việt Nam – Lào – Căm-pu-chia (thuộc tỉnh Kon Tum) kéo dài đến sát mép biển Hà Tiên, tỉnh

Chi tiết