Mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 301 – 400

Cùng Phượt – Chinh phục các cột mốc biên giới luôn là một phần thú vị trong lịch trình phượt của nhiều bạn trẻ. Cùng Phượt xin tổng hợp vị trí và hình ảnh các cột mốc biên giới Việt Trung để thuận tiện cho các bạn trong quá trình chinh phục mốc.

©Bản quyền hình ảnh : Trong bài viết có sử dụng một số hình ảnh được tìm kiếm thông qua công cụ Google Image của các tác giả trong group Cột Mốc Biên Giới nhằm minh họa rõ hơn cho nội dung bài viết. Bản quyền những hình ảnh này thuộc về tác giả. Chính sách của Cùng Phượt về bản quyền hình ảnh các bạn có thể theo dõi tại đây.

Theo quy định với các mốc đôi hoặc mốc ba cùng số thì mốc mang số (1) sẽ đặt bên phía Trung Quốc, mốc mang số (2) sẽ đặt bên phía Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này, để thuận tiện cho các bạn khi theo dõi xác định vị trí của các mốc thì vị trí địa lý của các mốc nằm bên lãnh thổ Trung Quốc sẽ được thay thế bằng cách sử dụng vị trí địa lý của xã giáp ranh với mốc đó. Ví dụ mốc 87(1) nằm ở xã X, huyện Y, tỉnh Z của Trung Quốc sẽ được thay thế bằng thông tin mốc 87(1) thuộc xã Y Tý, Bát Xát, Lào Cai là địa bàn giáp ranh với xã X của Trung Quốc để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và xác định vị trí.

Trong các bài viết về mốc biên giới Việt Trung có khá nhiều mốc đặt ở vị trí yên ngựa, đây là một thuật ngữ trong toán học, đó là điểm của một mặt trơn mà tại đó mặt đã cho nằm về cả hai phía của tiếp diện. Các bạn có thể nhìn minh họa như trên ảnh.

Link truy cập nhanh Bản đồ Biên giới Việt Nam – Trung Quốc

http://cungphuot.info/ban-do-moc-bien-gioi-viet-trung

Tọa độ trong bài viết sử dụng đã được quy đổi thành dạng thập phân, các bạn có thể copy paste vào Google Maps để sử dụng.

Vị trí và hình ảnh các cột mốc trên tuyến biên giới Việt – Trung

Mốc 301

Mốc 301 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/9/2008 tại điểm có độ cao là 1816m và tọa độ là 23.113405, 104.830211
Mốc 301/1

Mốc 301/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/9/2008 tại điểm có độ cao là 1803m và tọa độ là 23.113824, 104.830453

Mốc 302

Mốc 302 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/10/2008 tại điểm có độ cao là 1779m và tọa độ là 23.115593, 104.830807

Mốc 302/1

Mốc 302/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/9/2008 tại điểm có độ cao là 1794m và tọa độ là 23.115768, 104.83189

Mốc 302/2

Mốc 302/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/10/2008 tại điểm có độ cao 1801m và tọa độ là 23.115713, 104.834121

Mốc 303

Mốc 303 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/6/2007 tại điểm có độ cao 1796m và tọa độ là 23.116158, 104.835696

Mốc 304

Mốc 304 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/7/2007 tại điểm có độ cao 1643m và tọa độ là 23.111359, 104.839352

Mốc 305

Mốc 305 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/6/2007 tại điểm có độ cao 1753m và tọa độ là 23.119301, 104.839408

Mốc 306

Mốc 306 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/7/2007 tại điểm có độ cao 1586m và tọa độ là 23.121597, 104.850533

Mốc 307

Mốc 307 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/10/2007 tại điểm có độ cao 1428m và tọa độ là 23.123054, 104.853452

Mốc 308

Mốc 308 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/7/2007 tại điểm có độ cao 1432m và tọa độ là 23.126547, 104.856501

Mốc 309

Mốc 309 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/6/2007 tại điểm có độ cao 1394m và tọa độ là 23.129184, 104.858166

Mốc 310

Mốc 310 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cao Mã Pờ, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/7/2007 tại điểm có độ cao 1275m và tọa độ là 23.123907, 104.863093

Mốc 311

Mốc 311 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/5/2006 tại điểm có độ cao 1291m và tọa độ là 23.125436, 104.871595

Mốc 312

Mốc 312 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/7/2007 tại điểm có độ cao 1410m và tọa độ là 23.125059, 104.874443

Mốc 313

Mốc 313 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/5/2006 tại điểm có độ cao 1259m và tọa độ là 23.129475, 104.878781

Mốc 314

Mốc 314  là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/9/2008 tại điểm có độ cao 1272m và tọa độ là 23.131415, 104.876839

Mốc 315

Mốc 315 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/5/2006 tại điểm có độ cao 1037m và tọa độ là 23.136198, 104.877874

Mốc 316

Mốc 316 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2007 tại điểm có độ cao 1066m và tọa độ là 23.144572, 104.882112

Mốc 317

Mốc 317 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/5/2006 tại điểm có độ cao 946m và tọa độ là 23.151778, 104.880235

Mốc 318

Mốc 318 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2007 tại điểm có độ cao 795m và tọa độ là 23.157416, 104.882247

Mốc 319

Mốc 319 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/7/2008 tại điểm có độ cao 660m và tọa độ là 23.164458, 104.881296

Mốc 319/1

Mốc 319/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/7/2008 tại điểm có độ cao 649m và tọa độ là 23.165124, 104.881538

Mốc 319/2

Mốc 319/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/9/2008 tại điểm có độ cao 649m và tọa độ là 23.166235, 104.882094

Mốc 320

Mốc 320 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/9/2008 tại điểm có độ cao 581m và tọa độ là 23.166576, 104.882297

Mốc 321

Mốc 321 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/10/2007 tại điểm có độ cao 797m và tọa độ là 23.16926, 104.886593

Mốc 322

Mốc 322 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/4/2007 tại điểm có độ cao 804m và tọa độ là 23.174195, 104.889257

Mốc 323

Mốc 323 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/10/2007 tại điểm có độ cao 863m và tọa độ là 23.177704, 104.893602

Mốc 323/1

Mốc 323/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/7/2008 tại điểm có độ cao 902m và tọa độ là 23.178251, 104.894414

Mốc 323/2

Mốc 323/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/11/2008 tại điểm có độ cao 925m và tọa độ là 23.178559, 104.894873

Mốc 324

Mốc 324 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/11/2008 tại điểm có độ cao 997m và tọa độ là 23.179376, 104.896085

Mốc 325

Mốc 325 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi phía Đông đường cái từ Việt Nam sang Trung Quốc thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2008 tại điểm có độ cao 1100m và tọa độ là 23.178927, 104.899716

Mốc 326

Mốc 326 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/4/2007 tại điểm có độ cao 1331m và tọa độ là 23.178751, 104.912338

Mốc 327

Mốc 327 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/5/2007 tại điểm có độ cao 1498m và tọa độ là 23.174799, 104.917325

Mốc 327/1

Mốc 327/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/3/2008 tại điểm có độ cao 1448m và tọa độ là 23.170822, 104.917287

Mốc 328

Mốc 328 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/4/2007 tại điểm có độ cao 1402m và tọa độ là 23.169938, 104.920319

Mốc 329

Mốc 329 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/5/2007 tại điểm có độ cao 1402m và tọa độ là 23.167718, 104.9227

Mốc 330

Mốc 330 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/4/2007 tại điểm có độ cao 1459m và tọa độ là 23.16087, 104.924901

Mốc 331

Mốc 331 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/5/2007 tại điểm có độ cao 1400m và tọa độ là 23.156761, 104.927865

Mốc 332

Mốc 332 là mốc đơn loại nhỏ đặt tại thung lũng thuộc địa bàn xã Nghĩa Thuận, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/4/2007 tại điểm có độ cao 1272m và tọa độ là 23.156047, 104.935163

Mốc 333

Mốc 333 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Bát Đại Sơn, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2007 tại điểm có độ cao 1247m và tọa độ là 23.153809, 104.939819

Mốc 334

Mốc 334 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Bát Đại Sơn, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/4/2007 tại điểm có độ cao 1320m và tọa độ là 23.151133, 104.94714

Mốc 335

Mốc 335 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Bát Đại Sơn, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2007 tại điểm có độ cao 1307m và tọa độ là 23.153974, 104.948617

Mốc 336

Mốc 336 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Bát Đại Sơn, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/4/2007 tại điểm có độ cao 1192m và tọa độ là 23.160657, 104.950589

Mốc 337

Mốc 337 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Bát Đại Sơn, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2007 tại điểm có độ cao 1088m và tọa độ là 23.16605, 104.948411

Mốc 338

Mốc 338 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bát Đại Sơn, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/4/2007 tại điểm có độ cao 871m và tọa độ là 23.172968, 104.950662

Mốc 338/1

Mốc 338/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bát Đại Sơn, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/1/2008 tại điểm có độ cao 549m và tọa độ là 23.192337, 104.956811

Mốc 339

Mốc 339 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Bát Đại Sơn, Quản Bạ, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/10/2007 tại điểm có độ cao 448m và tọa độ là 23.192817, 104.957866

Mốc 340

Mốc 340(1)

Mốc 340(1) là mốc đôi cùng số loại nhỏ đặt trên bờ khe không tên (Na Cai Gou) phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/1/2008 tại điểm có độ cao 465m và tọa độ là 23.193225, 104.958716

Mốc 340(2)

Mốc 340(2) là mốc đôi cùng số loại nhỏ đặt trên bờ khe không tên (Na Cai Gou) phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/4/2006 tại điểm có độ cao 466m và tọa độ là 23.193139, 104.958942

Mốc 341

Mốc 341 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/12/2005 tại điểm có độ cao 558m và tọa độ là 23.196154, 104.960344

Mốc 342

Mốc 342 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/6/2008 tại điểm có độ cao 625m và tọa độ là 23.198118, 104.96178

Mốc 343

Mốc 343 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/12/2005 tại điểm có độ cao 674m và tọa độ là 23.20009, 104.962493

Mốc 344

Mốc 344 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sườn núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/11/2008 tại điểm có độ cao 694m và tọa độ là 23.199529, 104.966513

Mốc 345

Mốc 345 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/11/2008 tại điểm có độ cao 720m và tọa độ là 23.200187, 104.967468

Mốc 346

Mốc 346 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/4/2006 tại điểm có độ cao 670m và tọa độ là 23.201928, 104.968789

Mốc 347

Mốc 347 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/12/2005 tại điểm có độ cao 552m và tọa độ là 23.204569, 104.974261

Mốc 348

Mốc 348 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/4/2006 tại điểm có độ cao 487m và tọa độ là 23.204029, 104.976469

Mốc 349

Mốc 349 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên bờ ruộng thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/12/2005 tại điểm có độ cao 478m và tọa độ là 23.204193, 104.977038

Mốc 349/1

Mốc 349/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2008 tại điểm có độ cao 538m và tọa độ là 23.204649, 104.978044

Mốc 350

Mốc 350 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2008 tại điểm có độ cao 574m và tọa độ là 23.20562, 104.979424

Mốc 351

Mốc 351 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2008 tại điểm có độ cao 601m và tọa độ là 23.203673, 104.981781

Mốc 352

Mốc 352 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2008 tại điểm có độ cao 623m và tọa độ là 23.204308, 104.983378

Mốc 352/1

Mốc 352/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/1/2008 tại điểm có độ cao 602m và tọa độ là 23.203241, 104.984085

Mốc 353

Mốc 353 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/11/2007 tại điểm có độ cao 549m và tọa độ là 23.202575, 104.98477

Mốc 353/1

Mốc 353/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/6/2008 tại điểm có độ cao 523m và tọa độ là 23.202012, 104.985449

Mốc 354

Mốc 354 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/6/2008 tại điểm có độ cao 631m và tọa độ là 23.200827, 104.987388

Mốc 355

Mốc 355 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Bạch Đích, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/7/2005 tại điểm có độ cao 799m và tọa độ là 23.202826, 104.995648

Mốc 355/1

Mốc 355/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Bạch Đích, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2008 tại điểm có độ cao 891m và tọa độ là 23.203018, 104.997428

Mốc 356

Mốc 356 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Bạch Đích, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/4/2006 tại điểm có độ cao 1023m và tọa độ là 23.217121, 105.005986

Mốc 357

Mốc 357 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Bạch Đích, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/7/2005 tại điểm có độ cao 954m và tọa độ là 23.220059, 105.025601

Mốc 357/1

Mốc 357/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bạch Đích, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/1/2008 tại điểm có độ cao 1031m và tọa độ là 23.234802, 105.04229

Mốc 357/2

Mốc 357/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Bạch Đích, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/6/2008 tại điểm có độ cao 1029m và tọa độ là 23.235536, 105.042966

Mốc 358

(Ảnh – Tuankid)

Mốc 358 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Bạch Đích, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/12/2005 tại điểm có độ cao 998m và tọa độ là 23.238028, 105.044778

Mốc 359

Mốc 359 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phú Lũng, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/7/2005 tại điểm có độ cao 993m và tọa độ là 23.244032, 105.048903

Mốc 360

Mốc 360 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phú Lũng, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/12/2005 tại điểm có độ cao 1018m và tọa độ là 23.247834, 105.051298

Mốc 361

Mốc 361 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phú Lũng, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/6/2007 tại điểm có độ cao 1058m và tọa độ là 23.249334, 105.058448

Mốc 362

Mốc 362 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi Bạc thuộc địa bàn xã Phú Lũng, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2008 tại điểm có độ cao 1250m và tọa độ là 23.25458, 105.05923

Mốc 363

Mốc 363 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phú Lũng, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/6/2007 tại điểm có độ cao 1135m và tọa độ là 23.25773, 105.068839

Mốc 364

Mốc 364 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phú Lũng, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/5/2006 tại điểm có độ cao 1169m và tọa độ là 23.258397, 105.070202

Mốc 365

Mốc 365 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phú Lũng, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/12/2005 tại điểm có độ cao 1310m và tọa độ là 23.263141, 105.075506

Mốc 366

Mốc 366 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thắng Mố, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/5/2006 tại điểm có độ cao 1478m và tọa độ là 23.266665, 105.081373

Mốc 367

Mốc 367 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thắng Mố, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/12/2005 tại điểm có độ cao 1445m và tọa độ là 23.266119, 105.083416

Mốc 368

Mốc 368 là mốc đơn loại nhỏ đặt tại thung lũng cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thắng Mố, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/5/2006 tại điểm có độ cao 1408m và tọa độ là 23.263809, 105.087311

Mốc 369

Mốc 369 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên bãi đất bằng cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thắng Mố, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/6/2007 tại điểm có độ cao 1435m và tọa độ là 23.263759, 105.090457

Mốc 370

Mốc 370 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thắng Mố, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/5/2006 tại điểm có độ cao 1441m và tọa độ là 23.262737, 105.093248

Mốc 371

Mốc 371 là mốc đơn loại trung đặt tại thung lũng thuộc địa bàn xã Thắng Mố, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/6/2007 tại điểm có độ cao 1378m và tọa độ là 23.258883, 105.097517

Mốc 372

Mốc 372 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thắng Mố, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/6/2006 tại điểm có độ cao 1513m và tọa độ là 23.248818, 105.098247

Mốc 373

Mốc 373 là mốc đơn loại nhỏ đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Thắng Mố, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/6/2007 tại điểm có độ cao 1435m và tọa độ là 23.247813, 105.101929

Mốc 374

Mốc 374 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thắng Mố, Yên Minh, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/6/2008 tại điểm có độ cao 1545m và tọa độ là 23.246401, 105.109836

Mốc 375

Mốc 375 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/7/2004 tại điểm có độ cao 1622m và tọa độ là 23.253102, 105.124355

Mốc 376

Mốc 376 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi Hà Chú Ha thuộc địa bàn xã Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/1/2005 tại điểm có độ cao 1692m và tọa độ là 23.257151, 105.124821

Mốc 376/1

Mốc 376/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2005 tại điểm có độ cao 1645m và tọa độ là 23.257232, 105.125734

Mốc 376/2

Mốc 376/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2007 tại điểm có độ cao 1670m và tọa độ là 23.256242, 105.129471

Mốc 377

Mốc 377 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Phố Cáo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2004 tại điểm có độ cao 1873m và tọa độ là 23.256284, 105.135283

Mốc 378

Mốc 378 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/12/2004 tại điểm có độ cao 1622m và tọa độ là 23.261845, 105.142034

Mốc 379

Mốc 379 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/11/2008 tại điểm có độ cao 1505m và tọa độ là 23.267036, 105.155977

Mốc 380

Mốc 380 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/11/2008 tại điểm có độ cao 1698m và tọa độ là 23.271661, 105.157613

Mốc 381

Mốc 381 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/7/2007 tại điểm có độ cao 1610m và tọa độ là 23.271508, 105.160324

Mốc 382

Mốc 382 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/1/2008 tại điểm có độ cao 1716m và tọa độ là 23.277481, 105.164783

Mốc 383

Mốc 383 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/7/2007 tại điểm có độ cao 1657m và tọa độ là 23.280296, 105.168276

Mốc 384

Mốc 384 là mốc đơn loại nhỏ đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/1/2008 tại điểm có độ cao 1666m và tọa độ là 23.283205, 105.167827

Mốc 385

Mốc 385 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/7/2007 tại điểm có độ cao 1707m và tọa độ là 23.283217, 105.170673

Mốc 386

Mốc 386 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/1/2008 tại điểm có độ cao 1636m và tọa độ là 23.287556, 105.169796

Mốc 387

Mốc 387 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/6/2007 tại điểm có độ cao 1674m và tọa độ là 23.288698, 105.174481

Mốc 388

Mốc 388 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/1/2008 tại điểm có độ cao 1594m và tọa độ là 23.285255, 105.180266

Mốc 389

Mốc 389 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/6/2007 tại điểm có độ cao 1629m và tọa độ là 23.283519, 105.180854

Mốc 390

Mốc 390 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi Chu Ha Bo thuộc địa bàn xã Phố Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/7/2008 tại điểm có độ cao 1795m và tọa độ là 23.277347, 105.182368

Mốc 391

Mốc 391 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn Thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/4/2003 tại điểm có độ cao 1667m và tọa độ là 23.27968, 105.189062

Mốc 391/1

Mốc 391/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn Thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2005 tại điểm có độ cao 1690m và tọa độ là 23.279963, 105.189712

Mốc 391/2

Mốc 391/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn Thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2005 tại điểm có độ cao 1710m và tọa độ là 23.280224, 105.190369

Mốc 392

Mốc 392 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn Thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/6/2003 tại điểm có độ cao 1572m và tọa độ là 23.281141, 105.195961

Mốc 392/1

Mốc 392/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn Thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2005 tại điểm có độ cao 1629m và tọa độ là 23.278382, 105.199267

Mốc 392/2

Mốc 392/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn Thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2005 tại điểm có độ cao 1545m và tọa độ là 23.277016, 105.198089

Mốc 393

Mốc 393 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, phía Bắc đường cái từ Phó Bảng đi Dong Gan thuộc địa bàn Thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/12/2003 tại điểm có độ cao 1521m và tọa độ là 23.276349, 105.198225

Mốc 394

Mốc 394 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, phía Nam đường cái từ Phó Bảng đi Dong Gan thuộc địa bàn Thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/12/2003 tại điểm có độ cao 1521m và tọa độ là 23.275972, 105.198229

Mốc 395

Mốc 395 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn Thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/4/2003 tại điểm có độ cao 1656m và tọa độ là 23.272164, 105.202379

Mốc 395/1

Mốc 395/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn Thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2005 tại điểm có độ cao 1667m và tọa độ là 23.271577, 105.203033

Mốc 395/2

Mốc 395/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn Thị trấn Phó Bảng, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2005 tại điểm có độ cao 1667m và tọa độ là 23.271461, 105.203714

Mốc 396

Mốc 396 là mốc đơn loại nhỏ đặt tại khe núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Sủng Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/6/2003 tại điểm có độ cao 1555m và tọa độ là 23.270548, 105.209174

Mốc 397

Mốc 397 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sủng Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/3/2008 tại điểm có độ cao 1564m và tọa độ là 23.267144, 105.212968

Mốc 398

Mốc 398 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/6/2005 tại điểm có độ cao 1510m và tọa độ là 23.269321, 105.222957

Mốc 399

Mốc 399 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/1/2005 tại điểm có độ cao 1613m và tọa độ là 23.265718, 105.225718

Mốc 400

Mốc 400 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2007 tại điểm có độ cao 1562m và tọa độ là 23.261161, 105.227744

Tìm trên Google : cột mốc biên giới việt trung, biên giới việt nam trung quốc, biên giới trung quốc tại hà giang, thủ tục tham quan cột mốc, tọa độ các cột mốc biên giới, đi trek mốc biên giới, cột mốc biên giới tại quản bạ, cột mốc biên giới tại yên minh, cột mốc biên giới tại đồng văn, mốc biên giới việt nam trung quốc