Mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 601 – 700

Mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 601 – 700 (Cập nhật 09/2021)

Cùng Phượt – Với các bạn yêu thích du lịch khám phá, khi tới các tỉnh vùng cao phía Bắc hầu hết đều rất muốn tới tham quan và tìm hiểu về đường biên giới thông qua hệ thống các cột mốc. Các mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 1301-1378 nằm trên địa bàn các Bảo Lạc, Thông Nông, Hà Quảng của tỉnh Cao Bằng. Tất cả các cột mốc này đều nằm trong sự quản lý và bảo vệ của các đồn biên phòng đóng tại địa phương, khi muốn tới đây các bạn lưu ý luôn liên hệ để xin phép nhé (trừ các mốc nằm ở các điểm du lịch, trong hoặc sát khu dân cư, nằm ngay mặt đường mà có thể tiếp cận dễ dàng). Ngoài ra, cần tuân thủ các quy định khi vào khu vực biên giới.

Mốc 666

Hình ảnh minh họa trong toàn bộ nhóm bài về cột mốc biên giới được tổng hợp từ nhiều nguồn, trong đấy phần lớn từ thành viên của nhóm Biên Giới - Cột Mốc Biên Giới Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn các anh/chị rất nhiều. Các anh/chị nếu có thêm ảnh, xin hỗ trợ chia sẻ giúp với team để cập nhật thêm vào bài, nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các bạn thích tìm hiểu về chủ đề này.

BẢN ĐỒ CÁC MỐC BIÊN GIỚI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC

Mốc số 601

Mốc 601 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/10/2008 tại điểm có độ cao 1224m và tọa độ là 22.978639, 105.841022

Mốc số 602

Mốc 602 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/6/2006 tại điểm có độ cao 1188m và tọa độ là 22.976445, 105.843361

Mốc số 603

Mốc 603 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/3/2006 tại điểm có độ cao 1147m và tọa độ là 22.971446, 105.838648

Mốc số 604

Mốc 604 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/6/2006 tại điểm có độ cao 1129m và tọa độ là 22.969818, 105.84232

Mốc số 605

Mốc 605 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/5/2006 tại điểm có độ cao 1000m và tọa độ là 22.970923, 105.853738

Mốc số 606

Mốc 606 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/6/2006 tại điểm có độ cao 1107m và tọa độ là 22.964709, 105.850853

Mốc số 607

Mốc 607 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2007 tại điểm có độ cao 1119m và tọa độ là 22.9606, 105.846055

Mốc số 608

Mốc 608 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2008 tại điểm có độ cao 1017m và tọa độ là 22.952298, 105.852864

Mốc số 609

Mốc 609 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2007 tại điểm có độ cao 1009m và tọa độ là 22.949184, 105.854001

Mốc số 610

Mốc 610 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2008 tại điểm có độ cao 1029m và tọa độ là 22.943772, 105.854376

Mốc số 611

Mốc 611 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/3/2006 tại điểm có độ cao 824m và tọa độ là 22.940422, 105.86493

Mốc số 612

Mốc 612 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2008 tại điểm có độ cao 828m và tọa độ là 22.934055, 105.87114

Mốc số 612/1

Mốc 612/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2008 tại điểm có độ cao 937m và tọa độ là 22.933396, 105.872132

Mốc số 613

Mốc 613 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2007 tại điểm có độ cao 844m và tọa độ là 22.922344, 105.871013

Mốc số 614

Mốc 614 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên bãi đất bằng cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/1/2008 tại điểm có độ cao 711m và tọa độ là 22.919674, 105.873256

Mốc số 615

Mốc 615 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2007 tại điểm có độ cao 770m và tọa độ là 22.917506, 105.876623

Mốc số 615/1

Mốc 615/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/1/2008 tại điểm có độ cao 751m và tọa độ là 22.917113, 105.877319

Mốc số 615/2

Mốc 615/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/8/2008 tại điểm có độ cao 735m và tọa độ là 22.916642, 105.877874

Mốc số 616

Mốc 616 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/1/2008 tại điểm có độ cao 698m và tọa độ là 22.916957, 105.878904

Mốc số 617

Mốc 617 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/11/2007 tại điểm có độ cao 664m và tọa độ là 22.918638, 105.880072

Mốc số 618

Mốc 617 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/11/2007 tại điểm có độ cao 664m và tọa độ là 22.918638, 105.880072

Mốc số 619

Mốc 619 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/7/2006 tại điểm có độ cao 683m và tọa độ là 22.921124, 105.887131

Mốc số 620

Mốc 620 là mốc đơn loại nhỏ, đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/11/2006 tại điểm có độ cao 759m và tọa độ là 22.923131, 105.885604

Mốc số 621

Mốc 621 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2007 tại điểm có độ cao 722m và tọa độ là 22.928573, 105.884985

Mốc số 622

Mốc 622 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/10/2008 tại điểm có độ cao 757m và tọa độ là 22.931922, 105.886333

Mốc số 623

Mốc 623 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/11/2007 tại điểm có độ cao 794m và tọa độ là 22.937468, 105.888603

Mốc số 624

Mốc 624 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/12/2008 tại điểm có độ cao 834m và tọa độ là 22.938916, 105.894838

Mốc số 625

Mốc 625 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/10/2008 tại điểm có độ cao 851m và tọa độ là 22.938567, 105.896343

Mốc số 625/1

Mốc 625/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2008 tại điểm có độ cao 674m và tọa độ là 22.939599, 105.898434

Mốc số 626

Mốc 626 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Cần Yên, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 476m và tọa độ là 22.940354, 105.901428

Mốc số 627

Mốc 627 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Yên, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/10/2008 tại điểm có độ cao 515m và tọa độ là 22.940928, 105.902061

Mốc số 628

Mốc 628 là mốc đơn loại trung, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Cần Yên, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 761m và tọa độ là 22.93963, 105.908856

Mốc số 629

Mốc 629 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Yên, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2007 tại điểm có độ cao 824m và tọa độ là 22.942349, 105.913289

Mốc số 630

Mốc 630 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Yên, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/4/2008 tại điểm có độ cao 1050m và tọa độ là 22.946909, 105.92248

Mốc số 631

Mốc 631 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/12/2007 tại điểm có độ cao 890m và tọa độ là 22.945142, 105.925792

Mốc số 632(1)

Mốc 632(1) là mốc ba cùng số loại trung, đặt trên bờ khe nước phía Trung Quốc nơi giao nhau của hai khe nước và một suối không tên, thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/1/2008 tại điểm có độ cao 597m và tọa độ là 22.940392, 105.932453

Mốc số 632(2)

Mốc 632(2) là mốc ba cùng số loại trung, đặt trên bờ khe nước phía Việt Nam nơi giao nhau của hai khe nước và một suối không tên, thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 595m và tọa độ là 22.939949, 105.93242

Mốc số 623(3)

Mốc 632(3) là mốc ba cùng số loại trung, đặt trên bờ khe nước phía Việt Nam nơi giao nhau của hai khe nước và một suối không tên, thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 595m và tọa độ là 22.940063, 105.932126

Mốc số 633

Mốc 633 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2007 tại điểm có độ cao 704m và tọa độ là 22.94017, 105.935888

Mốc số 634

Mốc 634 là mốc đơn loại trung đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/4/2008 tại điểm có độ cao 764m và tọa độ là 22.940191, 105.937422

Mốc số 635

Mốc 635 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2007 tại điểm có độ cao 757m và tọa độ là 22.939824, 105.93783

Mốc số 636

Mốc 636 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, bờ Đông suối Nà Ri thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2008 tại điểm có độ cao 489m và tọa độ là 22.938229, 105.94686

Mốc số 637

Mốc 637 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/10/2008 tại điểm có độ cao 585m và tọa độ là 22.939948, 105.948811

Mốc số 638

Mốc 638 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/9/2005 tại điểm có độ cao 690m và tọa độ là 22.940444, 105.955664

Mốc số 639

Mốc 639 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/9/2005 tại điểm có độ cao 807m và tọa độ là 22.951339, 105.956773

Mốc số 640

Mốc 640 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/10/2005 tại điểm có độ cao 593m và tọa độ là 22.950736, 105.962623

Mốc số 641

Mốc 641 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/10/2005 tại điểm có độ cao 512m và tọa độ là 22.949018, 105.973315

Mốc số 642

Mốc 642 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/10/2005 tại điểm có độ cao 503m và tọa độ là 22.947682, 105.976831

Mốc số 643

Mốc 643 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/10/2005 tại điểm có độ cao 317m và tọa độ là 22.943901, 105.98365

Mốc số 644

Mốc 644 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/12/2006 tại điểm có độ cao 374m và tọa độ là 22.942484, 105.986034

Mốc số 644/1

Mốc 644/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/6/2006 tại điểm có độ cao 369m và tọa độ là 22.940904, 105.988259

Mốc số 644/2

Mốc 644/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/12/2006 tại điểm có độ cao 342m và tọa độ là 22.940457, 105.991472

Mốc số 645

Mốc 645 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2008 tại điểm có độ cao 330m và tọa độ là 22.940361, 105.992551

Mốc số 645/1

Mốc 645/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2008 tại điểm có độ cao 278m và tọa độ là 22.939951, 105.99363

Mốc số 646

Mốc 646 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt tại chân núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/11/2008 tại điểm có độ cao 265m và tọa độ là 22.94012, 105.994111

Mốc số 647

Mốc 647 là mốc đơn loại trung đặt tại bờ Đông suối Pai Ngằm phía Tây đường cái từ Sóc Giang đi Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/11/2008 tại điểm có độ cao 261m và tọa độ là 22.942356, 105.994711

Mốc số 648

Mốc 648 là mốc đơn loại trung đặt trên bãi đất bằng phía Đông đường cái từ Sóc Giang đi Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/5/2007 tại điểm có độ cao 260m và tọa độ là 22.942453, 105.995167

Mốc số 649

Mốc 649 là mốc đơn loại trung đặt tại chân núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/10/2006 tại điểm có độ cao 261m và tọa độ là 22.942383, 105.995413

Mốc số 649/1

Mốc 649/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên bãi đất bằng, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/10/2008 tại điểm có độ cao 261m và tọa độ là 22.942186, 105.995608

Mốc số 649/2

Mốc 649/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 261m và tọa độ là 22.942135, 105.995761

Mốc số 649/3

Mốc 649/3 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/10/2008 tại điểm có độ cao 262m và tọa độ là 22.941991, 105.995994

Mốc số 649/4

Mốc 649/4 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 260m và tọa độ là 22.94175, 105.996198

Mốc số 650

Mốc 650 là mốc đơn loại trung đặt tại chân núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 259m và tọa độ là 22.941603, 105.996467

Mốc số 650/1

Mốc 650/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt tại chân núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/10/2008 tại điểm có độ cao 261m và tọa độ là 22.941428, 105.996896

Mốc số 650/2

Mốc 650/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 263m và tọa độ là 22.941271, 105.997216

Mốc số 651

Mốc 651 là mốc đơn loại trung đặt tại chân núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/11/2008 tại điểm có độ cao 267m và tọa độ là 22.941013, 105.997891

Mốc số 651/1

Mốc 651/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/11/2008 tại điểm có độ cao 321m và tọa độ là 22.941911, 105.998452

Mốc số 651/2

Mốc 651/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 341m và tọa độ là 22.942449, 105.998711

Mốc số 651/3

Mốc 651/3 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/12/2008 tại điểm có độ cao 359m và tọa độ là 22.943187, 105.998975

Mốc số 652

Mốc 652 là mốc đơn loại trung đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 395m và tọa độ là 22.944567, 105.999074

Mốc số 653

Mốc 653 là mốc đơn loại trung đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/12/2007 tại điểm có độ cao 512m và tọa độ là 22.946231, 106.001563

Mốc số 654

Mốc 654 là mốc đơn loại trung đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/6/2008 tại điểm có độ cao 541m và tọa độ là 22.947548, 106.002258

Mốc số 655

Mốc 655 là mốc đơn loại trung đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/12/2007 tại điểm có độ cao 564m và tọa độ là 22.948717, 106.002271

Mốc số 656

Mốc 656 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/5/2008 tại điểm có độ cao 591m và tọa độ là 22.950246, 106.001643

Mốc số 657

Mốc 657 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/12/2007 tại điểm có độ cao 592m và tọa độ là 22.950737, 106.002075

Mốc số 658

Mốc 658 là mốc đơn loại trung đặt tại chân núi, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/11/2008 tại điểm có độ cao 570m và tọa độ là 22.955491, 106.004929

Mốc số 659

Mốc 659 là mốc đơn loại trung đặt trên bãi đất bằng, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2008 tại điểm có độ cao 568m và tọa độ là 22.957408, 106.005105

Mốc số 660

Mốc 660 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/10/2005 tại điểm có độ cao 698m và tọa độ là 22.962436, 106.005964

Mốc số 661

Mốc 661 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/10/2005 tại điểm có độ cao 637m và tọa độ là 22.966265, 106.007303

Mốc số 662

Mốc 662 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2008 tại điểm có độ cao 703m và tọa độ là 22.971263, 106.006327

Mốc số 662/1

Mốc 662/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/11/2008 tại điểm có độ cao 576m và tọa độ là 22.974442, 106.007131

Mốc số 662/2

Mốc 662/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2008 tại điểm có độ cao 625m và tọa độ là 22.976665, 106.006766

Mốc số 663

Mốc 663 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/11/2008 tại điểm có độ cao 733m và tọa độ là 22.978539, 106.004502

Mốc số 664

Mốc 664 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2008 tại điểm có độ cao 846m và tọa độ là 22.981271, 106.001265

Mốc số 665

Mốc 665 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/10/2005 tại điểm có độ cao 852m và tọa độ là 22.988046, 106.001851

Mốc số 666

Mốc 666 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2004 tại điểm có độ cao 908m và tọa độ là 22.991268, 106.000566

Mốc số 667

Mốc 667 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/7/2004 tại điểm có độ cao 738m và tọa độ là 22.992774, 106.006526

Mốc số 668

Mốc 668 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/11/2004 tại điểm có độ cao 761m và tọa độ là 22.993227, 106.012631

Mốc số 669

Mốc 669 là mốc đơn loại trung đặt trên đỉnh núi Nà Lẹng Nua, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/9/2004 tại điểm có độ cao 791m và tọa độ là 22.990764, 106.018076

Mốc số 670

Mốc 670 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2004 tại điểm có độ cao 693m và tọa độ là 22.992756, 106.026102

Mốc số 671

Mốc 671 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/9/2004 tại điểm có độ cao 749m và tọa độ là 22.992951, 106.029915

Mốc số 672

Mốc 672 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2004 tại điểm có độ cao 694m và tọa độ là 22.994025, 106.038083

Mốc số 673

Mốc 673 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/10/2004 tại điểm có độ cao 600m và tọa độ là 22.990938, 106.040206

Mốc số 674

Mốc 674 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/12/2004 tại điểm có độ cao 601m và tọa độ là 22.989814, 106.043105

Mốc số 675

Mốc 675 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/10/2004 tại điểm có độ cao 525m và tọa độ là 22.991135, 106.047854

Mốc số 676

Mốc 676 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2004 tại điểm có độ cao 585m và tọa độ là 2.9925, 106.049067

Mốc số 677

Mốc 677 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2004 tại điểm có độ cao 704m và tọa độ là 22.99357, 106.054413

Mốc số 678

Mốc 678 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2008 tại điểm có độ cao 731m và tọa độ là 22.990991, 106.056893

Mốc số 679

Mốc 679 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/12/2004 tại điểm có độ cao 964m và tọa độ là 22.992509, 106.065108

Mốc số 680

Mốc 680 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2005 tại điểm có độ cao 1005m và tọa độ là 22.993714, 106.067819

Mốc số 681

Mốc 681 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/11/2005 tại điểm có độ cao 871m và tọa độ là 22.995943, 106.072108

Mốc số 682

Mốc 682 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/5/2005 tại điểm có độ cao 1053m và tọa độ là 22.998676, 106.074937

Mốc số 683

Mốc 683 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/12/2004 tại điểm có độ cao 1040m và tọa độ là 22.998964, 106.085913

Mốc số 684

Mốc 684 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/5/2005 tại điểm có độ cao 1032m và tọa độ là 22.992853, 106.090355

Mốc số 685

Mốc 685 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/1/2005 tại điểm có độ cao 969m và tọa độ là 22.993334, 106.096547

Mốc số 686

Mốc 686 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/5/2005 tại điểm có độ cao 964m và tọa độ là 22.99067, 106.098484

Mốc số 687

Mốc 687 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2007 tại điểm có độ cao 973m và tọa độ là 22.987497, 106.099568

Mốc số 688

Mốc 688 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/3/2006 tại điểm có độ cao 927m và tọa độ là 22.989488, 106.107116

Mốc số 689

Mốc 689 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/12/2007 tại điểm có độ cao 1035m và tọa độ là 22.985333, 106.117812

Mốc số 690

Mốc 690 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/8/2008 tại điểm có độ cao 831m và tọa độ là 22.988606, 106.125787

Mốc số 691

Mốc 691 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/12/2007 tại điểm có độ cao 1000m và tọa độ là 22.990171, 106.130657

Mốc số 692

Mốc 692 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/3/2006 tại điểm có độ cao 920m và tọa độ là 22.994372, 106.13187

Mốc số 693

Mốc 693 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/10/2005 tại điểm có độ cao 1024m và tọa độ là 22.996691, 106.135733

Mốc số 694

Mốc 694 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/3/2006 tại điểm có độ cao 946m và tọa độ là 22.995419, 106.140481

Mốc số 695

Mốc 695 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/10/2005 tại điểm có độ cao 903m và tọa độ là 22.995879, 106.143777

Mốc số 696

Mốc 696 là mốc đơn loại nhỏ đặt tại chân núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/11/2008 tại điểm có độ cao 790m và tọa độ là 22.991966, 106.153374

Mốc số 697

Mốc 697 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/12/2006 tại điểm có độ cao 836m và tọa độ là 22.988343, 106.156862

Mốc số 698

Mốc 698 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/3/2006 tại điểm có độ cao 872m và tọa độ là 22.986785, 106.163407

Mốc số 699

Mốc 699 là mốc đơn loại nhỏ đặt cạnh đường mòn đầu thung lũng, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2007 tại điểm có độ cao 829m và tọa độ là 22.984558, 106.165118

Mốc số 700

Mốc 700 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/6/2008 tại điểm có độ cao 862m và tọa độ là 22.984211, 106.16565

Một số lưu ý về hệ thống các mốc biên giới giữa Việt Nam – Trung Quốc

 • Mốc đơn được đặt trực tiếp trên đường biên giới và được ký hiệu bằng số.
 • Mốc đôi cùng số được đặt 2 bên bờ sông, suối và được ký hiệu bằng số hiệu của mốc kèm (1) hoặc (2) với quy định (1) là mốc nằm bên phía Trung Quốc và (2) là mốc nằm bên phía Việt Nam.
 • Mốc ba cùng số được đặt ở trên bờ sông của hai Bên, nơi hợp lưu (nơi phân lưu) của sông, suối nội địa và sông, suối biên giới. Mốc ba cùng số được ký hiệu bằng số hiệu của mốc kèm (1), (2) hoặc (3). Bên nào chỉ có 1 bờ sông, suối thì đặt mốc có số (1), 2 mốc còn lại có số (2) và (3) sẽ nằm bên bờ sông nước kia.
 • Tại những nơi địa hình phức tạp mà đường biên giới không rõ ràng sẽ được chi tiết hơn bằng các mốc phụ. Số hiệu của mốc giới phụ thể hiện bằng phân số với tử số là số hiệu mốc chính, mẫu số là số hiệu mốc giới phụ.
 • Trong các cột mốc giới đơn chính, cột mốc mang số mốc lẻ do phía Trung Quốc cắm, cột mốc mang số mốc chẵn do phía Việt Nam cắm.
 • Trong các cột mốc giới đơn phụ, cột mốc mang số mốc có mẫu số là số lẻ về nguyên tắc là do phía Trung Quốc cắm, trừ các mốc số 50/1, 137/1, 353/1 do phía Việt Nam cắm, cột mốc mang số mốc có mẫu số là số chẵn do phía Việt Nam cắm.
 • Trong các cột mốc giới đôi và cột mốc giới ba, các cột mốc nằm trong lãnh thổ Việt Nam do phía Việt Nam cắm, các cột mốc nằm trong lãnh thổ Trung Quốc do phía Trung Quốc cắm.

Trong khuôn khổ bài viết này, để thuận tiện cho các bạn khi theo dõi xác định vị trí của các mốc thì vị trí địa lý của các mốc nằm bên lãnh thổ Trung Quốc sẽ được thay thế bằng cách sử dụng vị trí địa lý của xã giáp ranh với mốc đó. Ví dụ mốc 87(1) nằm ở xã X, huyện Y, tỉnh Z của Trung Quốc sẽ được thay thế bằng thông tin mốc 87(1) thuộc xã Y Tý, Bát Xát, Lào Cai là địa bàn giáp ranh với xã X của Trung Quốc để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và xác định vị trí.

Trong các bài viết về mốc biên giới Việt Trung có khá nhiều mốc đặt ở vị trí yên ngựa, đây là một thuật ngữ trong toán học, đó là điểm của một mặt trơn mà tại đó mặt đã cho nằm về cả hai phía của tiếp diện.

Tìm trên Google

 • các cột mốc biên giới việt nam trung quốc
 • có bao nhiêu cột mốc biên giới trung quốc
 • tọa độ mốc biên giới việt trung
 • mốc biên giới ở cao bằng
 • thủ tục cấp phép vào mốc biên giới
 • quy định vào khu vực biên giới
 • biên giới việt trung