Mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 601 – 700

Cùng Phượt – Chinh phục các cột mốc biên giới luôn là một phần thú vị trong lịch trình phượt của nhiều bạn trẻ. Cùng Phượt xin tổng hợp vị trí và hình ảnh các cột mốc biên giới Việt Trung để thuận tiện cho các bạn trong quá trình chinh phục mốc.

©Bản quyền hình ảnh : Trong bài viết có sử dụng một số hình ảnh được tìm kiếm thông qua công cụ Google Image của các tác giả trong group Cột Mốc Biên Giới nhằm minh họa rõ hơn cho nội dung bài viết. Bản quyền những hình ảnh này thuộc về tác giả. Chính sách của Cùng Phượt về bản quyền hình ảnh các bạn có thể theo dõi tại đây.

Theo quy định với các mốc đôi hoặc mốc ba cùng số thì mốc mang số (1) sẽ đặt bên phía Trung Quốc, mốc mang số (2) sẽ đặt bên phía Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này, để thuận tiện cho các bạn khi theo dõi xác định vị trí của các mốc thì vị trí địa lý của các mốc nằm bên lãnh thổ Trung Quốc sẽ được thay thế bằng cách sử dụng vị trí địa lý của xã giáp ranh với mốc đó. Ví dụ mốc 87(1) nằm ở xã X, huyện Y, tỉnh Z của Trung Quốc sẽ được thay thế bằng thông tin mốc 87(1) thuộc xã Y Tý, Bát Xát, Lào Cai là địa bàn giáp ranh với xã X của Trung Quốc để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và xác định vị trí.

Trong các bài viết về mốc biên giới Việt Trung có khá nhiều mốc đặt ở vị trí yên ngựa, đây là một thuật ngữ trong toán học, đó là điểm của một mặt trơn mà tại đó mặt đã cho nằm về cả hai phía của tiếp diện. Các bạn có thể nhìn minh họa như trên ảnh.

Link truy cập nhanh Bản đồ Biên giới Việt Nam – Trung Quốc

http://cungphuot.info/ban-do-moc-bien-gioi-viet-trung

Tọa độ trong bài viết sử dụng đã được quy đổi thành dạng thập phân, các bạn có thể copy paste vào Google Maps để sử dụng.

Vị trí và hình ảnh các cột mốc trên tuyến biên giới Việt – Trung


Mốc 601

Mốc 601 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/10/2008 tại điểm có độ cao 1224m và tọa độ là 22.978639, 105.841022

Mốc 602

Mốc 602 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/6/2006 tại điểm có độ cao 1188m và tọa độ là 22.976445, 105.843361

Mốc 603

Mốc 603 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/3/2006 tại điểm có độ cao 1147m và tọa độ là 22.971446, 105.838648

Mốc 604

Mốc 604 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/6/2006 tại điểm có độ cao 1129m và tọa độ là 22.969818, 105.84232

Mốc 605

Mốc 605 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/5/2006 tại điểm có độ cao 1000m và tọa độ là 22.970923, 105.853738

Mốc 606

Mốc 606 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/6/2006 tại điểm có độ cao 1107m và tọa độ là 22.964709, 105.850853

Mốc 607

Mốc 607 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2007 tại điểm có độ cao 1119m và tọa độ là 22.9606, 105.846055

Mốc 608

Mốc 608 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2008 tại điểm có độ cao 1017m và tọa độ là 22.952298, 105.852864

Mốc 609

Mốc 609 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2007 tại điểm có độ cao 1009m và tọa độ là 22.949184, 105.854001

Mốc 610

Mốc 610 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2008 tại điểm có độ cao 1029m và tọa độ là 22.943772, 105.854376

Mốc 611

Mốc 611 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/3/2006 tại điểm có độ cao 824m và tọa độ là 22.940422, 105.86493

Mốc 612

Mốc 612 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2008 tại điểm có độ cao 828m và tọa độ là 22.934055, 105.87114

Mốc 612/1

Mốc 612/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xuân Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2008 tại điểm có độ cao 937m và tọa độ là 22.933396, 105.872132

Mốc 613

Mốc 613 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2007 tại điểm có độ cao 844m và tọa độ là 22.922344, 105.871013

Mốc 614

Mốc 614 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên bãi đất bằng cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/1/2008 tại điểm có độ cao 711m và tọa độ là 22.919674, 105.873256

Mốc 615

Mốc 615 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/11/2007 tại điểm có độ cao 770m và tọa độ là 22.917506, 105.876623

Mốc 615/1

Mốc 615/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/1/2008 tại điểm có độ cao 751m và tọa độ là 22.917113, 105.877319

Mốc 615/2

Mốc 615/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/8/2008 tại điểm có độ cao 735m và tọa độ là 22.916642, 105.877874

Mốc 616

Mốc 616 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/1/2008 tại điểm có độ cao 698m và tọa độ là 22.916957, 105.878904

Mốc 617

Mốc 617 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/11/2007 tại điểm có độ cao 664m và tọa độ là 22.918638, 105.880072

Mốc 618

Mốc 618 là mốc đơn loại nhỏ, đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/10/2006 tại điểm có độ cao 786m và tọa độ là 22.918577, 105.883947

Mốc 619

Mốc 619 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/7/2006 tại điểm có độ cao 683m và tọa độ là 22.921124, 105.887131

Mốc 620

Mốc 620 là mốc đơn loại nhỏ, đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/11/2006 tại điểm có độ cao 759m và tọa độ là 22.923131, 105.885604

Mốc 621

Mốc 621 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2007 tại điểm có độ cao 722m và tọa độ là 22.928573, 105.884985

Mốc 622

Mốc 622 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/10/2008 tại điểm có độ cao 757m và tọa độ là 22.931922, 105.886333

Mốc 623

Mốc 623 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/11/2007 tại điểm có độ cao 794m và tọa độ là 22.937468, 105.888603

Mốc 624

Mốc 624 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/12/2008 tại điểm có độ cao 834m và tọa độ là 22.938916, 105.894838

Mốc 625

Mốc 625 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/10/2008 tại điểm có độ cao 851m và tọa độ là 22.938567, 105.896343

Mốc 625/1

Mốc 625/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cần Nông, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/11/2008 tại điểm có độ cao 674m và tọa độ là 22.939599, 105.898434

Mốc 626

Mốc 626 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Cần Yên, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 476m và tọa độ là 22.940354, 105.901428

Mốc 627

Mốc 627 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Yên, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/10/2008 tại điểm có độ cao 515m và tọa độ là 22.940928, 105.902061

Mốc 628

Mốc 628 là mốc đơn loại trung, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Cần Yên, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 761m và tọa độ là 22.93963, 105.908856

Mốc 629

Mốc 629 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Yên, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2007 tại điểm có độ cao 824m và tọa độ là 22.942349, 105.913289

Mốc 630

Mốc 630 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cần Yên, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/4/2008 tại điểm có độ cao 1050m và tọa độ là 22.946909, 105.92248

Mốc 631

Mốc 631 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/12/2007 tại điểm có độ cao 890m và tọa độ là 22.945142, 105.925792

Mốc 632

Mốc 632(1) là mốc ba cùng số loại trung, đặt trên bờ khe nước phía Trung Quốc nơi giao nhau của hai khe nước và một suối không tên, thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/1/2008 tại điểm có độ cao 597m và tọa độ là 22.940392, 105.932453

Mốc 632(2) là mốc ba cùng số loại trung, đặt trên bờ khe nước phía Việt Nam nơi giao nhau của hai khe nước và một suối không tên, thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 595m và tọa độ là 22.939949, 105.93242

Mốc 632(3) là mốc ba cùng số loại trung, đặt trên bờ khe nước phía Việt Nam nơi giao nhau của hai khe nước và một suối không tên, thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 595m và tọa độ là 22.940063, 105.932126

Mốc 633

Mốc 633 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2007 tại điểm có độ cao 704m và tọa độ là 22.94017, 105.935888

Mốc 634

Mốc 634 là mốc đơn loại trung đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/4/2008 tại điểm có độ cao 764m và tọa độ là 22.940191, 105.937422

Mốc 635

Mốc 635 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2007 tại điểm có độ cao 757m và tọa độ là 22.939824, 105.93783

Mốc 636

Mốc 636 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, bờ Đông suối Nà Ri thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2008 tại điểm có độ cao 489m và tọa độ là 22.938229, 105.94686

Mốc 637

Mốc 637 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Vị Quang, Thông Nông, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/10/2008 tại điểm có độ cao 585m và tọa độ là 22.939948, 105.948811

Mốc 638

Mốc 638 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/9/2005 tại điểm có độ cao 690m và tọa độ là 22.940444, 105.955664

Mốc 639

Mốc 639 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/9/2005 tại điểm có độ cao 807m và tọa độ là 22.951339, 105.956773

Mốc 640

Mốc 640 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/10/2005 tại điểm có độ cao 593m và tọa độ là 22.950736, 105.962623

Mốc 641

Mốc 641 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/10/2005 tại điểm có độ cao 512m và tọa độ là 22.949018, 105.973315

Mốc 642

Mốc 642 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/10/2005 tại điểm có độ cao 503m và tọa độ là 22.947682, 105.976831

Mốc 643

Mốc 643 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/10/2005 tại điểm có độ cao 317m và tọa độ là 22.943901, 105.98365

Mốc 644

Mốc 644 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/12/2006 tại điểm có độ cao 374m và tọa độ là 22.942484, 105.986034

Mốc 644/1

Mốc 644/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/6/2006 tại điểm có độ cao 369m và tọa độ là 22.940904, 105.988259

Mốc 644/2

Mốc 644/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/12/2006 tại điểm có độ cao 342m và tọa độ là 22.940457, 105.991472

Mốc 645

Mốc 645 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2008 tại điểm có độ cao 330m và tọa độ là 22.940361, 105.992551

Mốc 645/1

Mốc 645/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2008 tại điểm có độ cao 278m và tọa độ là 22.939951, 105.99363

Mốc 646

Mốc 646 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt tại chân núi thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/11/2008 tại điểm có độ cao 265m và tọa độ là 22.94012, 105.994111

Mốc 647

Mốc 647 là mốc đơn loại trung đặt tại bờ Đông suối Pai Ngằm phía Tây đường cái từ Sóc Giang đi Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/11/2008 tại điểm có độ cao 261m và tọa độ là 22.942356, 105.994711

Mốc 648

Mốc 648 là mốc đơn loại trung đặt trên bãi đất bằng phía Đông đường cái từ Sóc Giang đi Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/5/2007 tại điểm có độ cao 260m và tọa độ là 22.942453, 105.995167

Mốc 649

Mốc 649 là mốc đơn loại trung đặt tại chân núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/10/2006 tại điểm có độ cao 261m và tọa độ là 22.942383, 105.995413

Mốc 649/1

Mốc 649/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên bãi đất bằng, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/10/2008 tại điểm có độ cao 261m và tọa độ là 22.942186, 105.995608

Mốc 649/2

Mốc 649/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 261m và tọa độ là 22.942135, 105.995761

Mốc 649/3

Mốc 649/3 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/10/2008 tại điểm có độ cao 262m và tọa độ là 22.941991, 105.995994

Mốc 649/4

Mốc 649/4 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 260m và tọa độ là 22.94175, 105.996198

Mốc 650

Mốc 650 là mốc đơn loại trung đặt tại chân núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 259m và tọa độ là 22.941603, 105.996467

Mốc 650/1

Mốc 650/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt tại chân núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/10/2008 tại điểm có độ cao 261m và tọa độ là 22.941428, 105.996896

Mốc 650/2

Mốc 650/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 263m và tọa độ là 22.941271, 105.997216

Mốc 651

Mốc 651 là mốc đơn loại trung đặt tại chân núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/11/2008 tại điểm có độ cao 267m và tọa độ là 22.941013, 105.997891

Mốc 651/1

Mốc 651/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/11/2008 tại điểm có độ cao 321m và tọa độ là 22.941911, 105.998452

Mốc 651/2

Mốc 651/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 341m và tọa độ là 22.942449, 105.998711

Mốc 651/3

Mốc 651/3 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/12/2008 tại điểm có độ cao 359m và tọa độ là 22.943187, 105.998975

Mốc 652

Mốc 652 là mốc đơn loại trung đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 395m và tọa độ là 22.944567, 105.999074

Mốc 653

Mốc 653 là mốc đơn loại trung đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Sóc Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/12/2007 tại điểm có độ cao 512m và tọa độ là 22.946231, 106.001563

Mốc 654

Mốc 654 là mốc đơn loại trung đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/6/2008 tại điểm có độ cao 541m và tọa độ là 22.947548, 106.002258

Mốc 655

Mốc 655 là mốc đơn loại trung đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/12/2007 tại điểm có độ cao 564m và tọa độ là 22.948717, 106.002271

Mốc 656

Mốc 656 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/5/2008 tại điểm có độ cao 591m và tọa độ là 22.950246, 106.001643

Mốc 657

Mốc 657 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/12/2007 tại điểm có độ cao 592m và tọa độ là 22.950737, 106.002075

Mốc 658

Mốc 658 là mốc đơn loại trung đặt tại chân núi, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/11/2008 tại điểm có độ cao 570m và tọa độ là 22.955491, 106.004929

Mốc 659

Mốc 659 là mốc đơn loại trung đặt trên bãi đất bằng, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2008 tại điểm có độ cao 568m và tọa độ là 22.957408, 106.005105

Mốc 660

Mốc 660 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/10/2005 tại điểm có độ cao 698m và tọa độ là 22.962436, 106.005964

Mốc 661

Mốc 661 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Nà Sác, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/10/2005 tại điểm có độ cao 637m và tọa độ là 22.966265, 106.007303

Mốc 662

Mốc 662 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2008 tại điểm có độ cao 703m và tọa độ là 22.971263, 106.006327

Mốc 662/1

Mốc 662/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/11/2008 tại điểm có độ cao 576m và tọa độ là 22.974442, 106.007131

Mốc 662/2

Mốc 662/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2008 tại điểm có độ cao 625m và tọa độ là 22.976665, 106.006766

Mốc 663

Mốc 663 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/11/2008 tại điểm có độ cao 733m và tọa độ là 22.978539, 106.004502

Mốc 664

Mốc 664 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/12/2008 tại điểm có độ cao 846m và tọa độ là 22.981271, 106.001265

Mốc 665

Mốc 665 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/10/2005 tại điểm có độ cao 852m và tọa độ là 22.988046, 106.001851

Mốc 666

Mốc 666 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2004 tại điểm có độ cao 908m và tọa độ là 22.991268, 106.000566

Mốc 667

Mốc 667 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/7/2004 tại điểm có độ cao 738m và tọa độ là 22.992774, 106.006526

Mốc 668

Mốc 668 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/11/2004 tại điểm có độ cao 761m và tọa độ là 22.993227, 106.012631

Mốc 669

Mốc 669 là mốc đơn loại trung đặt trên đỉnh núi Nà Lẹng Nua, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/9/2004 tại điểm có độ cao 791m và tọa độ là 22.990764, 106.018076

Mốc 670

Mốc 670 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2004 tại điểm có độ cao 693m và tọa độ là 22.992756, 106.026102

Mốc 671

Mốc 671 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/9/2004 tại điểm có độ cao 749m và tọa độ là 22.992951, 106.029915

Mốc 672

Mốc 672 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2004 tại điểm có độ cao 694m và tọa độ là 22.994025, 106.038083

Mốc 673

Mốc 673 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/10/2004 tại điểm có độ cao 600m và tọa độ là 22.990938, 106.040206

Mốc 674

Mốc 674 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/12/2004 tại điểm có độ cao 601m và tọa độ là 22.989814, 106.043105

Mốc 675

Mốc 675 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/10/2004 tại điểm có độ cao 525m và tọa độ là 22.991135, 106.047854

Mốc 676

Mốc 676 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2004 tại điểm có độ cao 585m và tọa độ là 2.9925, 106.049067

Mốc 677

Mốc 677 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2004 tại điểm có độ cao 704m và tọa độ là 22.99357, 106.054413

Mốc 678

Mốc 678 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2008 tại điểm có độ cao 731m và tọa độ là 22.990991, 106.056893

Mốc 679

Mốc 679 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/12/2004 tại điểm có độ cao 964m và tọa độ là 22.992509, 106.065108

Mốc 680

Mốc 680 là mốc đơn loại trung đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2005 tại điểm có độ cao 1005m và tọa độ là 22.993714, 106.067819

Mốc 681

Mốc 681 là mốc đơn loại trung đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/11/2005 tại điểm có độ cao 871m và tọa độ là 22.995943, 106.072108

Mốc 682

Mốc 682 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên đỉnh núi, thuộc địa bàn xã Kéo Yên, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/5/2005 tại điểm có độ cao 1053m và tọa độ là 22.998676, 106.074937

Mốc 683

Mốc 683 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/12/2004 tại điểm có độ cao 1040m và tọa độ là 22.998964, 106.085913

Mốc 684

Mốc 684 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/5/2005 tại điểm có độ cao 1032m và tọa độ là 22.992853, 106.090355

Mốc 685

Mốc 685 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/1/2005 tại điểm có độ cao 969m và tọa độ là 22.993334, 106.096547

Mốc 686

Mốc 686 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/5/2005 tại điểm có độ cao 964m và tọa độ là 22.99067, 106.098484

Mốc 687

Mốc 687 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2007 tại điểm có độ cao 973m và tọa độ là 22.987497, 106.099568

Mốc 688

Mốc 688 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/3/2006 tại điểm có độ cao 927m và tọa độ là 22.989488, 106.107116

Mốc 689

Mốc 689 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên sống núi, thuộc địa bàn xã Lũng Nặm, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/12/2007 tại điểm có độ cao 1035m và tọa độ là 22.985333, 106.117812

Mốc 690

Mốc 690 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/8/2008 tại điểm có độ cao 831m và tọa độ là 22.988606, 106.125787

Mốc 691

Mốc 691 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/12/2007 tại điểm có độ cao 1000m và tọa độ là 22.990171, 106.130657

Mốc 692

Mốc 692 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/3/2006 tại điểm có độ cao 920m và tọa độ là 22.994372, 106.13187

Mốc 693

Mốc 693 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/10/2005 tại điểm có độ cao 1024m và tọa độ là 22.996691, 106.135733

Mốc 694

Mốc 694 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/3/2006 tại điểm có độ cao 946m và tọa độ là 22.995419, 106.140481

Mốc 695

Mốc 695 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/10/2005 tại điểm có độ cao 903m và tọa độ là 22.995879, 106.143777

Mốc 696

Mốc 696 là mốc đơn loại nhỏ đặt tại chân núi cạnh đường mòn, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/11/2008 tại điểm có độ cao 790m và tọa độ là 22.991966, 106.153374

Mốc 697

Mốc 697 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/12/2006 tại điểm có độ cao 836m và tọa độ là 22.988343, 106.156862

Mốc 698

Mốc 698 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên yên ngựa, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/3/2006 tại điểm có độ cao 872m và tọa độ là 22.986785, 106.163407

Mốc 699

Mốc 699 là mốc đơn loại nhỏ đặt cạnh đường mòn đầu thung lũng, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2007 tại điểm có độ cao 829m và tọa độ là 22.984558, 106.165118

Mốc 700

Mốc 700 là mốc đơn loại nhỏ đặt trên dốc núi, thuộc địa bàn xã Vân An, Hà Quảng, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/6/2008 tại điểm có độ cao 862m và tọa độ là 22.984211, 106.16565

Tìm trên Google : cột mốc biên giới việt trung, biên giới việt nam trung quốc, thủ tục tham quan cột mốc, tọa độ các cột mốc biên giới, đi trek mốc biên giới, mốc biên giới việt trung tại cao bằng, biên giới trung quốc tại cao bằng, mốc biên giới việt nam trung quốc