Mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 901 – 1000

Cùng Phượt – Chinh phục các cột mốc biên giới luôn là một phần thú vị trong lịch trình phượt của nhiều bạn trẻ. Cùng Phượt xin tổng hợp vị trí và hình ảnh các cột mốc biên giới Việt Trung để thuận tiện cho các bạn trong quá trình chinh phục mốc.

©Bản quyền hình ảnh : Trong bài viết có sử dụng một số hình ảnh được tìm kiếm thông qua công cụ Google Image của các tác giả trong group Cột Mốc Biên Giới nhằm minh họa rõ hơn cho nội dung bài viết. Bản quyền những hình ảnh này thuộc về tác giả. Chính sách của Cùng Phượt về bản quyền hình ảnh các bạn có thể theo dõi tại đây.

Theo quy định với các mốc đôi hoặc mốc ba cùng số thì mốc mang số (1) sẽ đặt bên phía Trung Quốc, mốc mang số (2) sẽ đặt bên phía Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này, để thuận tiện cho các bạn khi theo dõi xác định vị trí của các mốc thì vị trí địa lý của các mốc nằm bên lãnh thổ Trung Quốc sẽ được thay thế bằng cách sử dụng vị trí địa lý của xã giáp ranh với mốc đó. Ví dụ mốc 87(1) nằm ở xã X, huyện Y, tỉnh Z của Trung Quốc sẽ được thay thế bằng thông tin mốc 87(1) thuộc xã Y Tý, Bát Xát, Lào Cai là địa bàn giáp ranh với xã X của Trung Quốc để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và xác định vị trí.

Trong các bài viết về mốc biên giới Việt Trung có khá nhiều mốc đặt ở vị trí yên ngựa, đây là một thuật ngữ trong toán học, đó là điểm của một mặt trơn mà tại đó mặt đã cho nằm về cả hai phía của tiếp diện. Các bạn có thể nhìn minh họa như trên ảnh.

Link truy cập nhanh Bản đồ Biên giới Việt Nam – Trung Quốc

http://cungphuot.info/ban-do-moc-bien-gioi-viet-trung

Tọa độ trong bài viết sử dụng đã được quy đổi thành dạng thập phân, các bạn có thể copy paste vào Google Maps để sử dụng.

Vị trí và hình ảnh các cột mốc trên tuyến biên giới Việt – Trung

Mốc 901

Mốc 901 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/11/2006 tại điểm có độ cao 492m và tọa độ là 22.617645, 106.722206

Mốc 902

Mốc 902 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/10/2006 tại điểm có độ cao 479m và tọa độ là 22.612651, 106.714952

Mốc 903

Mốc 903 là mốc đơn loại trung, đặt tại thung lũng thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2006 tại điểm có độ cao 397m và tọa độ là 22.608462, 106.718031

Mốc 904

Mốc 904 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/10/2006 tại điểm có độ cao 614m và tọa độ là 22.608763, 106.722544

Mốc 905

Mốc 905 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/12/2006 tại điểm có độ cao 472m và tọa độ là 22.60699, 106.723728

Mốc 906

Mốc 906 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/10/2006 tại điểm có độ cao 431m và tọa độ là 22.601218, 106.729927

Mốc 906/1

Mốc 906/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/11/2008 tại điểm có độ cao 329m và tọa độ là 22.598443, 106.728229

Mốc 906/2

Mốc 906/2 là mốc đơn phụ loại trung, đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã  Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/12/2008 tại điểm có độ cao 330m và tọa độ là 22.597507, 106.729086

Mốc 907

Mốc 907 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng tại chân chúi, cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/11/2008 tại điểm có độ cao 332m và tọa độ là 22.597061, 106.72869

Mốc 908

Mốc 908 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2006 tại điểm có độ cao 604m và tọa độ là 22.594103, 106.728716

Mốc 908/1

Mốc 908/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/3/2008 tại điểm có độ cao 483m và tọa độ là 22.593719, 106.727346

Mốc 908/2

Mốc 908/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sườn núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/12/2007 tại điểm có độ cao 480m và tọa độ là 22.593464, 106.725633

Mốc 909

Mốc 909 là mốc đơn loại trung, đặt trên dốc núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/4/2008 tại điểm có độ cao 401m và tọa độ là 22.592599, 106.724379

Mốc 909/1

Mốc 909/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 470m và tọa độ là 22.589171, 106.723149

Mốc 910

Mốc 910 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/12/2008 tại điểm có độ cao 456m và tọa độ là 22.587853, 106.723264

Mốc 910/1

Mốc 910/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sườn núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/12/2008 tại điểm có độ cao 420m và tọa độ là 22.586946, 106.721964

Mốc 911

Mốc 911 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng, phía Đông Bắc đường cái từ Hạ Lang đi Trung Quốc thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 301m và tọa độ là 22.586186, 106.72029

Mốc 912

Mốc 912 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng, phía Tây Nam đường cái từ Hạ Lang đi Trung Quốc thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/11/2006 tại điểm có độ cao 288m và tọa độ là 22.585893, 106.719867

Mốc 913

Mốc 913 là mốc đơn loại trung, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/3/2008 tại điểm có độ cao 336m và tọa độ là 22.584973, 106.718542

Mốc 914

Mốc 914 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/6/2008 tại điểm có độ cao 406m và tọa độ là 22.582859, 106.71605

Mốc 915

Mốc 915 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/3/2008 tại điểm có độ cao 353m và tọa độ là 22.582047, 106.714186

Mốc 915/1

Mốc 915/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/3/2008 tại điểm có độ cao 357m và tọa độ là 22.581794, 106.713583

Mốc 915/2

Mốc 915/2 là mốc đơn phụ loại trung, đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/12/2007 tại điểm có độ cao 283m và tọa độ là 22.581099, 106.711946

Mốc 916

Mốc 916 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/11/2008 tại điểm có độ cao 280m và tọa độ là 22.580742, 106.711089

Mốc 916/1

Mốc 916/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2008 tại điểm có độ cao 281m và tọa độ là 22.580279, 106.71141

Mốc 917

Mốc 917 là mốc đơn loại trung, đặt tại chân núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2008 tại điểm có độ cao 277m và tọa độ là 22.579109, 106.709126

Mốc 918

Mốc 918 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất băng, trong thung lũng thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/12/2007 tại điểm có độ cao 266m và tọa độ là 22.578535, 106.707484

Mốc 919

Mốc 919 là mốc đơn loại trung, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/4/2008 tại điểm có độ cao 262m và tọa độ là 22.582733, 106.698408

Mốc 919/1

Mốc 919/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/4/2008 tại điểm có độ cao 264m và tọa độ là 22.583013, 106.697482

Mốc 919/2

Mốc 919/2 là mốc đơn phụ loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2007 tại điểm có độ cao 261m và tọa độ là 22.583245, 106.696713

Mốc 920

Mốc 920 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng, dưới chân núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2007 tại điểm có độ cao 262m và tọa độ là 22.583345, 106.696381

Mốc 921

Mốc 921 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/7/2008 tại điểm có độ cao 388m và tọa độ là 22.581759, 106.68784

Mốc 922

Mốc 922 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/7/2008 tại điểm có độ cao 358m và tọa độ là 22.582038, 106.68001

Mốc 923

Mốc 923 là mốc đơn loại trung, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/4/2008 tại điểm có độ cao 518m và tọa độ là 22.578556, 106.675331

Mốc 924

Mốc 924 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên bãi đất bằng, dưới chân núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/11/2008 tại điểm có độ cao 199m và tọa độ là 22.577792, 106.667865

Mốc 925

Mốc 925 là mốc đơn loại trung, đặt dưới chân núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thị Hoa, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/7/2007 tại điểm có độ cao 195m và tọa độ là 22.5757, 106.662662

Mốc 926

Mốc 926 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/12/2006 tại điểm có độ cao 465m và tọa độ là 22.576641, 106.655659

Mốc 927

Mốc 927 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/7/2007 tại điểm có độ cao 421m và tọa độ là 22.578585, 106.646906

Mốc 928

Mốc 928 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/1/2007 tại điểm có độ cao 470m và tọa độ là 22.594289, 106.633991

Mốc 929

Mốc 929 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/1/2007 tại điểm có độ cao 408m và tọa độ là 22.598465, 106.632976

Mốc 930

Mốc 930 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/1/2007 tại điểm có độ cao 521m và tọa độ là 22.604642, 106.627149

Mốc 931

Mốc 931 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/7/2007 tại điểm có độ cao 376m và tọa độ là 22.604253, 106.614663

Mốc 932

Mốc 932 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/4/2008 tại điểm có độ cao 536m và tọa độ là 22.60497, 106.61121

Mốc 933

Mốc 933 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2008 tại điểm có độ cao 230m và tọa độ là 22.601998, 106.60862

Mốc 934

Mốc 934 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/11/2008 tại điểm có độ cao 201m và tọa độ là 22.600375, 106.607293

Mốc 934/1

Mốc 934/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Triệu Ẩu, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/11/2008 tại điểm có độ cao 232m và tọa độ là 22.599607, 106.607209

Mốc 934/2

Mốc 934/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Triệu Ẩu, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/12/2008 tại điểm có độ cao 234m và tọa độ là 22.598416, 106.606766

Mốc 935

Mốc 935 là mốc đơn loại trung, đặt trên bờ Bắc sông Bắc Vọng thuộc địa bàn xã Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2008 tại điểm có độ cao 169m và tọa độ là 22.595624, 106.605308

Mốc 935/1

Mốc 935/1(1) là mốc đôi cùng số phụ loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc, cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2008 tại điểm có độ cao 177m và tọa độ là 22.595738, 106.607318

Mốc 935/1(2) là mốc đôi cùng số phụ loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Việt Nam, cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/6/2008 tại điểm có độ cao 184m và tọa độ là 22.594982, 106.606389

Mốc 936

Mốc 936(1) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2005 tại điểm có độ cao 177m và tọa độ là 22.583899, 106.609955

Mốc 936(2) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/4/2006 tại điểm có độ cao 183m và tọa độ là 22.583694, 106.608893

Mốc 937

Mốc 937(1) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/12/2005 tại điểm có độ cao 171m và tọa độ là 22.576017, 106.601513

Mốc 937(2) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Cách Linh, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/4/2006 tại điểm có độ cao 175m và tọa độ là 22.575692, 106.600534

Mốc 938

Mốc 938(1) là mốc ba cùng số loại trung, đặt trên bờ sông phía Việt Nam nơi giao nhau của sông Bắc Vọng và sông không tên trong lãnh thổ Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/4/2006 tại điểm có độ cao 163m và tọa độ là 22.552836, 106.600297

Mốc 938(2) là mốc ba cùng số loại trung, đặt trên bờ sông phía Trung Quốc nơi giao nhau của sông Bắc Vọng và sông không tên trong lãnh thổ Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/12/2005 tại điểm có độ cao 162m và tọa độ là 22.55305, 106.601132

Mốc 938(3) là mốc ba cùng số loại trung, đặt trên bờ sông phía Trung Quốc nơi giao nhau của sông Bắc Vọng và sông không tên trong lãnh thổ Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/12/2005 tại điểm có độ cao 161m và tọa độ là 22.552441, 106.600988

Mốc 939

Mốc 939(1) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên đỉnh núi nhỏ tại bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/3/2006 tại điểm có độ cao 162m và tọa độ là 22.550929, 106.595705

Mốc 939(2) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/4/2006 tại điểm có độ cao 164m và tọa độ là 22.552228, 106.596286

Mốc 940

Mốc 940(1) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/3/2006 tại điểm có độ cao 163m và tọa độ là 22.549372, 106.591102

Mốc 940(2) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/5/2006 tại điểm có độ cao 163m và tọa độ là 22.550073, 106.590184

Mốc 941

Mốc 941(1) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/4/2006 tại điểm có độ cao 151m và tọa độ là 22.516515, 106.582509

Mốc 941(2) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Việt Nam thuộc địa bàn xã Đại Sơn, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/5/2006 tại điểm có độ cao 152m và tọa độ là 22.516406, 106.581844

Mốc 942

Mốc 942(1) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Trung Quốc thuộc địa bàn Thị trấn Tà Lùng, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/4/2006 tại điểm có độ cao 145m và tọa độ là 22.483888, 106.582741

Mốc 942(2) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ sông Bắc Vọng phía Việt Nam thuộc địa bàn Thị trấn Tà Lùng, Phục Hòa, Cao Bằng. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/5/2006 tại điểm có độ cao 144m và tọa độ là 22.484242, 106.582083

 

Tìm trên Google : cột mốc biên giới việt trung, biên giới việt nam trung quốc, thủ tục tham quan cột mốc, tọa độ các cột mốc biên giới, đi trek mốc biên giới, mốc biên giới việt trung tại cao bằng, biên giới trung quốc tại cao bằng, mốc biên giới việt nam trung quốc

Mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 901 – 1000
3.8 (13 đánh giá)