Mốc biên giới Việt Nam Trung Quốc từ 401 – 500

Cùng Phượt – Chinh phục các cột mốc biên giới luôn là một phần thú vị trong lịch trình phượt của nhiều bạn trẻ. Cùng Phượt xin tổng hợp vị trí và hình ảnh các cột mốc biên giới Việt Trung để thuận tiện cho các bạn trong quá trình chinh phục mốc.

©Bản quyền hình ảnh : Trong bài viết có sử dụng một số hình ảnh được tìm kiếm thông qua công cụ Google Image của các tác giả trong group Cột Mốc Biên Giới nhằm minh họa rõ hơn cho nội dung bài viết. Bản quyền những hình ảnh này thuộc về tác giả. Chính sách của Cùng Phượt về bản quyền hình ảnh các bạn có thể theo dõi tại đây.

Theo quy định với các mốc đôi hoặc mốc ba cùng số thì mốc mang số (1) sẽ đặt bên phía Trung Quốc, mốc mang số (2) sẽ đặt bên phía Việt Nam. Trong khuôn khổ bài viết này, để thuận tiện cho các bạn khi theo dõi xác định vị trí của các mốc thì vị trí địa lý của các mốc nằm bên lãnh thổ Trung Quốc sẽ được thay thế bằng cách sử dụng vị trí địa lý của xã giáp ranh với mốc đó. Ví dụ mốc 87(1) nằm ở xã X, huyện Y, tỉnh Z của Trung Quốc sẽ được thay thế bằng thông tin mốc 87(1) thuộc xã Y Tý, Bát Xát, Lào Cai là địa bàn giáp ranh với xã X của Trung Quốc để các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm và xác định vị trí.

Trong các bài viết về mốc biên giới Việt Trung có khá nhiều mốc đặt ở vị trí yên ngựa, đây là một thuật ngữ trong toán học, đó là điểm của một mặt trơn mà tại đó mặt đã cho nằm về cả hai phía của tiếp diện. Các bạn có thể nhìn minh họa như trên ảnh.

Link truy cập nhanh Bản đồ Biên giới Việt Nam – Trung Quốc

http://cungphuot.info/ban-do-moc-bien-gioi-viet-trung

Tọa độ trong bài viết sử dụng đã được quy đổi thành dạng thập phân, các bạn có thể copy paste vào Google Maps để sử dụng.

Vị trí và hình ảnh các cột mốc trên tuyến biên giới Việt – Trung


Mốc 401

Mốc 401 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/1/2005 tại điểm có độ cao 1571m và tọa độ là 23.2622, 105.234628

Mốc 402

Mốc 402 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/6/2005 tại điểm có độ cao 1581m và tọa độ là 23.267385, 105.236459

Mốc 403

Mốc 403 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/1/2005 tại điểm có độ cao 1506m và tọa độ là 23.271471, 105.238328

Mốc 403/1

Mốc 403/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sà Phìn, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2005 tại điểm có độ cao 1548m và tọa độ là 23.274905, 105.238218

Mốc 404

Mốc 404 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống nui thuộc địa bàn xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/6/2005 tại điểm có độ cao 1681m và tọa độ là 23.276435, 105.238355

Mốc 405

Mốc 405 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/11/2008 tại điểm có độ cao 1499m và tọa độ là 23.281136, 105.239058

Mốc 406

Mốc 406 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/5/2008 tại điểm có độ cao 1576m và tọa độ là 23.28498, 105.234773

Mốc 407

Mốc 407 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/7/2004 tại điểm có độ cao 1528m và tọa độ là 23.286932, 105.234598

Mốc 408

Mốc 408 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2004 tại điểm có độ cao 1580m và tọa độ là 23.289547, 105.237439

Mốc 409

Mốc 409 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/7/2004 tại điểm có độ cao 1543m và tọa độ là 23.291505, 105.244343

Mốc 409/1

Mốc 409/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2005 tại điểm có độ cao 1633m và tọa độ là 23.294576, 105.247132

Mốc 409/2

Mốc 409/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/10/2005 tại điểm có độ cao 1646m và tọa độ là 23.295335, 105.247442

Mốc 410

Mốc 410 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2004 tại điểm có độ cao 1653m và tọa độ là 23.295623, 105.247528

Mốc 410/1

Mốc 410/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2005 tại điểm có độ cao 1728m và tọa độ là 23.29687, 105.247603

Mốc 410/2

Mốc 410/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Lũng Táo, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2005 tại điểm có độ cao 1798m và tọa độ là 23.297803, 105.247653

Mốc 411

Mốc 411 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/12/2004 tại điểm có độ cao 1797m và tọa độ là 23.309983, 105.250005

Mốc 411/1

Mốc 411/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2005 tại điểm có độ cao 1793m và tọa độ là 23.309959, 105.250207

Mốc 411/2

Mốc 411/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2007 tại điểm có độ cao 1785m và tọa độ là 23.310368, 105.250431

Mốc 411/3

Mốc 411/3 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2005 tại điểm có độ cao 1786m và tọa độ là 23.310311, 105.250594

Mốc 411/4

Mốc 411/4 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2007 tại điểm có độ cao 1786m và tọa độ là 23.310202, 105.250582

Mốc 411/5

Mốc 411/5 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/11/2005 tại điểm có độ cao 1778m và tọa độ là 23.310343, 105.252071

Mốc 411/6

Mốc 411/6 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/11/2007 tại điểm có độ cao 1763m và tọa độ là 23.311053, 105.252345

Mốc 412

Mốc 412 là mốc đơn loại nhỏ, đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/6/2005 tại điểm có độ cao 1424m và tọa độ là 23.319908, 105.257942

Mốc 413

Mốc 413 là mốc đơn loại trung, đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/3/2008 tại điểm có độ cao 1364m và tọa độ là 23.321894, 105.256258

Mốc 414

Mốc 414 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/5/2008 tại điểm có độ cao 1588m và tọa độ là 23.325511, 105.255722

Mốc 415

Mốc 415 là mốc đơn loại trung, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/3/2008 tại điểm có độ cao 1745m và tọa độ là 23.332604, 105.248914

Mốc 416

Mốc 416 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/5/2008 tại điểm có độ cao 1624m và tọa độ là 23.333895, 105.250729

Mốc 417

Mốc 417 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/5/2005 tại điểm có độ cao 1699m và tọa độ là 23.342861, 105.258827

Mốc 417/1

Mốc 417/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/1/2008 tại điểm có độ cao 1785m và tọa độ là 23.342639, 105.264246

Mốc 417/2

Mốc 417/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/10/2005 tại điểm có độ cao 1793m và tọa độ là 23.342707, 105.264684

Mốc 418

Mốc 418 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/10/2005 tại điểm có độ cao 1692m và tọa độ là 23.339441, 105.273826

Mốc 419

Mốc 419 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/3/2008 tại điểm có độ cao 1438m và tọa độ là 23.349841, 105.285927

Mốc 420

Mốc 420 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/4/2008 tại điểm có độ cao 1421m và tọa độ là 23.359111, 105.288733

Mốc 421

Mốc 421 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/3/2008 tại điểm có độ cao 1327m và tọa độ là 23.361733, 105.293155

Mốc 422

(Ảnh – Faith Ttvn và Quỷ Cốc Tử)

Mốc 422 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/10/2005 tại điểm có độ cao 1346m và tọa độ là 23.370814, 105.301891

Mốc 423

(Ảnh – Faith Ttvn và Quỷ Cốc Tử)

Mốc 423 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/6/2005 tại điểm có độ cao 1411m và tọa độ là 23.371559, 105.302659

Mốc 424

(Ảnh – Faith Ttvn và Quỷ Cốc Tử)

Mốc 424 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/10/2005 tại điểm có độ cao 1419m và tọa độ là 23.372656, 105.302078

Mốc 425

(Ảnh – Faith Ttvn và Quỷ Cốc Tử)

Mốc 425 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/3/2008 tại điểm có độ cao 1310m và tọa độ là 23.374013, 105.30264

Mốc 426

(Ảnh – Tuankid)

Mốc 426 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/4/2008 tại điểm có độ cao 1227m và tọa độ là 23.375067, 105.303342

Mốc 427

(Ảnh – Faith Ttvn và Quỷ Cốc Tử)

Mốc 427 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/3/2008 tại điểm có độ cao 1103m và tọa độ là 23.376363, 105.304207

Mốc 428 (Đỉnh cực Bắc của Việt Nam)

(Ảnh – Faith Ttvn và Quỷ Cốc Tử)

Mốc 428 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/4/2008 tại điểm có độ cao 788m và tọa độ là 23.379741, 105.306454

Mốc 429

Mốc 429 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/6/2005 tại điểm có độ cao 497m và tọa độ là 23.311017, 105.383423

Mốc 430

Mốc 430 là mốc đơn loại nhỏ, đặt cạnh khe nước thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắmngày 7/12/2005 tại điểm có độ cao 662m và tọa độ là 23.312241, 105.384875

Mốc 431

Mốc 431 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên bờ suối thuộc địa bànxã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày28/6/2005 tại điểm có độ cao 745m và tọa độ là 23.313477, 105.385221

Mốc 432

Mốc 432 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bànxã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày7/12/2005 tại điểm có độ cao 803m và tọa độ là 23.314072, 105.386219

Mốc 433

Mốc 433 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bànxã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày28/6/2005 tại điểm có độ cao 897m và tọa độ là 23.30722, 105.39226

Mốc 434

Mốc 434 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/12/2005 tại điểm có độ cao 962m và tọa độ là 23.302076, 105.396728

Mốc 435

Mốc 435 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/12/2005 tại điểm có độ cao 1046m và tọa độ là 23.296938, 105.401228

Mốc 436

Mốc 436 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 20/12/2005 tại điểm có độ cao 982m và tọa độ là 23.296018, 105.402003

Mốc 437

Mốc 437 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/11/2005 tại điểm có độ cao 1101m và tọa độ là 23.293541, 105.405899

Mốc 438

Mốc 438 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 1/4/2007 tại điểm có độ cao 1116m và tọa độ là 23.286318, 105.414644

Mốc 439

Mốc 439 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2007 tại điểm có độ cao 1181m và tọa độ là 23.28504, 105.418325

Mốc 440

Mốc 440 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/4/2007 tại điểm có độ cao 1295m và tọa độ là 23.284884, 105.420696

Mốc 441

Mốc 441 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2007 tại điểm có độ cao 1373m và tọa độ là 23.286154, 105.422207

Mốc 442

Mốc 442 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/6/2007 tại điểm có độ cao 1407m và tọa độ là 23.28721, 105.423408

Mốc 443

Mốc 443 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2007 tại điểm có độ cao 1637m và tọa độ là 23.291914, 105.429494

Mốc 444

Mốc 444 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên bờ suối thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/6/2007 tại điểm có độ cao 1507m và tọa độ là 23.294286, 105.427535

Mốc 445

Mốc 445 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2005 tại điểm có độ cao 1623m và tọa độ là 23.296413, 105.42628

Mốc 446

Mốc 446 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2006 tại điểm có độ cao 1540m và tọa độ là 23.300993, 105.428484

Mốc 447

Mốc 447 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/12/2005 tại điểm có độ cao 1622m và tọa độ là 23.302913, 105.430133

Mốc 448

Mốc 448 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/5/2005 tại điểm có độ cao 1689m và tọa độ là 23.302787, 105.43434

Mốc 449

Mốc 449 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/11/2004 tại điểm có độ cao 1638m và tọa độ là 23.300667, 105.43476

Mốc 450

Mốc 450 là mốc đơn loại trung, đặt trên bãi đất bằng phía Đông đường mòn, thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/5/2005 tại điểm có độ cao 1613m và tọa độ là 23.30072, 105.436825

Mốc 451

(Ảnh : Vũ Linh Tiên Sinh)

Mốc 451 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên bãi đất bằng thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 2/6/2004 tại điểm có độ cao 1632m và tọa độ là 23.300759, 105.438373

Mốc 452

Mốc 452 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/5/2005 tại điểm có độ cao 1670m và tọa độ là 23.299518, 105.441489

Mốc 453

Mốc 453 là mốc đơn loại trung, đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/6/2004 tại điểm có độ cao 1590m và tọa độ là 23.298058, 105.441033

Mốc 454

Mốc 454 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sườn núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/4/2006 tại điểm có độ cao 1609m và tọa độ là 23.296038, 105.443324

Mốc 455

Mốc 455 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/6/2007 tại điểm có độ cao 1627m và tọa độ là 23.295681, 105.444269

Mốc 456

Mốc 456 là mốc đơn loại trung, đặt ở giữa đường đất từ Thượng Phùng đi Tian Peng (Trung Quốc) thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 12/6/2007 tại điểm có độ cao 1593m và tọa độ là 23.294196, 105.445484

Mốc 457

Mốc 457 là mốc đơn loại trung, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2004 tại điểm có độ cao 1737m và tọa độ là 23.290815, 105.447115

Mốc 458

(Ảnh : Vũ Linh Tiên Sinh)

Mốc 458 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 6/6/2007 tại điểm có độ cao 1702m và tọa độ là 23.286519, 105.446472

Mốc 459

Mốc 459 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 7/11/2004 tại điểm có độ cao 1718m và tọa độ là 23.285676, 105.447094

Mốc 460

Mốc 460 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/5/2005 tại điểm có độ cao 1724m và tọa độ là 23.282941, 105.448073

Mốc 461

(Ảnh : Vũ Linh Tiên Sinh)

Mốc 461 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/11/2004 tại điểm có độ cao 1672m và tọa độ là 23.281216, 105.449113

Mốc 462

(Ảnh : Vũ Linh Tiên Sinh)

Mốc 462 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 24/5/2005 tại điểm có độ cao 1673m và tọa độ là 23.277768, 105.450763

Mốc 463

Mốc 463 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/11/2004 tại điểm có độ cao 1674m và tọa độ là 23.276114, 105.453222

Mốc 464

Mốc 464 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/5/2005 tại điểm có độ cao 1687m và tọa độ là 23.273963, 105.456325

Mốc 465

(Ảnh : Vũ Linh Tiên Sinh)

Mốc 465 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa, cạnh đường mòn thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/9/2005 tại điểm có độ cao 1687m và tọa độ là 23.272613, 105.457951

Mốc 466

Mốc 466 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/5/2005 tại điểm có độ cao 1654m và tọa độ là 23.267177, 105.462383

Mốc 467

Mốc 467 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/1/2006 tại điểm có độ cao 1629m và tọa độ là 23.262576, 105.46617

Mốc 468

Mốc 468 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/1/2006 tại điểm có độ cao 1598m và tọa độ là 23.259514, 105.467884

Mốc 469

Mốc 469 là mốc đơn loại trung, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/11/2004 tại điểm có độ cao 1606m và tọa độ là 23.256857, 105.468787

Mốc 470

Mốc 470 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi nhỏ thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/5/2007 tại điểm có độ cao 1558m và tọa độ là 23.254851, 105.472491

Mốc 471

Mốc 471 là mốc đơn loại trung, đặt tại khe núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 3/4/2007 tại điểm có độ cao 1481m và tọa độ là 23.25281, 105.472638

Mốc 472

Mốc 472 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 27/5/2007 tại điểm có độ cao 1517m và tọa độ là 23.251534, 105.47273

Mốc 473

Mốc 473 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/3/2007 tại điểm có độ cao 1519m và tọa độ là 23.248093, 105.476264

Mốc 474

Mốc 474 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/6/2005 tại điểm có độ cao 1482m và tọa độ là 23.246654, 105.477868

Mốc 475

Mốc 475 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Thượng Phùng, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 10/11/2004 tại điểm có độ cao 1516m và tọa độ là 23.246806, 105.479726

Mốc 476

Mốc 476 là mốc đơn loại trung, đặt ở phía Nam đường đất từ Xín Cái đi Tian Peng (Trung Quốc) thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 9/6/2007 tại điểm có độ cao 1469m và tọa độ là 23.245501, 105.48052

Mốc 477

Mốc 477 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/12/2004 tại điểm có độ cao 1528m và tọa độ là 23.244523, 105.481115

Mốc 478

Mốc 478 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/3/2006 tại điểm có độ cao 1468m và tọa độ là 23.241582, 105.484128

Mốc 479

Mốc 479 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/12/2004 tại điểm có độ cao 1455m và tọa độ là 23.239002, 105.4855

Mốc 480

Mốc 480 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 29/3/2006 tại điểm có độ cao 1450m và tọa độ là 23.237334, 105.486672

Mốc 481

Mốc 481 là mốc đơn loại trung, đặt tại thung lũng thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/3/2006 tại điểm có độ cao 1369m và tọa độ là 23.235711, 105.486997

Mốc 482

Mốc 482 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 5/6/2003 tại điểm có độ cao 1464m và tọa độ là 23.234144, 105.487106

Mốc 482/1

Mốc 482/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/10/2005 tại điểm có độ cao 1470m và tọa độ là 23.232933, 105.489766

Mốc 482/2

Mốc 482/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/9/2005 tại điểm có độ cao 1472m và tọa độ là 23.233394, 105.490606

Mốc 482/3

Mốc 482/3 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/12/2005 tại điểm có độ cao 1472m và tọa độ là 23.232335, 105.491696

Mốc 482/4

Mốc 482/4 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/9/2005 tại điểm có độ cao 1494m và tọa độ là 23.23254, 105.492271

Mốc 483

Mốc 483 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/5/2003 tại điểm có độ cao 1502m và tọa độ là 23.232236, 105.492969

Mốc 483/1

Mốc 483/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/10/2005 tại điểm có độ cao 1428m và tọa độ là 23.230998, 105.492634

Mốc 483/2

Mốc 483/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/10/2005 tại điểm có độ cao 1458m và tọa độ là 23.230647, 105.4922

Mốc 484

(Ảnh : Vũ Linh Tiên Sinh)

Mốc 484 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 4/6/2003 tại điểm có độ cao 1302m và tọa độ là 23.227996, 105.491647

Mốc 484/1

Mốc 484/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/10/2005 tại điểm có độ cao 1311m và tọa độ là 23.227669, 105.49176

Mốc 484/2

Mốc 484/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 17/10/2005 tại điểm có độ cao 1277m và tọa độ là 23.225985, 105.491208

Mốc 485

Mốc 485 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/6/2003 tại điểm có độ cao 1253m và tọa độ là 23.223334, 105.491906

Mốc 485/1

Mốc 485/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 19/12/2005 tại điểm có độ cao 1289m và tọa độ là 23.221982, 105.492344

Mốc 485/2

Mốc 485/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 21/10/2005 tại điểm có độ cao 1345m và tọa độ là 23.220884, 105.491476

Mốc 486

Mốc 486 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 14/11/2004 tại điểm có độ cao 1347m và tọa độ là 23.213885, 105.496061

Mốc 487

Mốc 487 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi Páo Sảng thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 25/12/2004 tại điểm có độ cao 1420m và tọa độ là 23.212012, 105.495942

Mốc 488

Mốc 488 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 8/4/2006 tại điểm có độ cao 1371m và tọa độ là 23.209278, 105.498119

Mốc 489

Mốc 489 là mốc đơn loại trung, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Xín Cái, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/11/2003 tại điểm có độ cao 1282m và tọa độ là 23.206665, 105.497081

Mốc 490

Mốc 490 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 13/11/2004 tại điểm có độ cao 1364m và tọa độ là 23.202689, 105.498514

Mốc 491

Mốc 491 là mốc đơn loại trung, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/11/2003 tại điểm có độ cao 1341m và tọa độ là 23.202, 105.501958

Mốc 492

(Ảnh : Vũ Linh Tiên Sinh)

Mốc 492 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 11/11/2004 tại điểm có độ cao 1291m và tọa độ là 23.200184, 105.504888

Mốc 492/1

Mốc 492/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/3/2006 tại điểm có độ cao 1302m và tọa độ là 23.199545, 105.50686

Mốc 493

Mốc 493 là mốc đơn loại trung, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/5/2004 tại điểm có độ cao 1371mm và tọa độ là 23.196227, 105.512569

Mốc 493/1

Mốc 493/1 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 16/3/2006 tại điểm có độ cao 1311mm và tọa độ là 23.197227, 105.514854

Mốc 493/2

Mốc 493/2 là mốc đơn phụ loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 28/3/2006 tại điểm có độ cao 1269mm và tọa độ là 23.196613, 105.516591

Mốc 494

Mốc 494 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 15/12/2004 tại điểm có độ cao 1289mm và tọa độ là 23.188709, 105.526714

Mốc 495

Mốc 495 là mốc đơn loại trung, đặt trên sống núi thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 31/5/2004 tại điểm có độ cao 1163mm và tọa độ là 23.189845, 105.530224

Mốc 496

Mốc 496 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên đỉnh núi thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 23/12/2004 tại điểm có độ cao 1141mm và tọa độ là 23.190874, 105.533475

Mốc 497

Mốc 497 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/5/2004 tại điểm có độ cao 1029mm và tọa độ là 23.191444, 105.535813

Mốc 498

Mốc 498(1) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ suối Lũng Li phía Trung Quốc, thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 30/5/2004 tại điểm có độ cao 885m và tọa độ là 23.192622, 105.539733

Mốc 498(2) là mốc đôi cùng số loại trung, đặt trên bờ suối Lũng Li phía Việt Nam, thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 26/12/2004 tại điểm có độ cao 883m và tọa độ là 23.192301, 105.53974523.192301, 105.539745

Mốc 499

Mốc 499 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên dốc núi thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 22/10/2007 tại điểm có độ cao 885m và tọa độ là 23.193833, 105.541362

Mốc 500

Mốc 500 là mốc đơn loại nhỏ, đặt trên yên ngựa thuộc địa bàn xã Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang. Mốc được làm bằng đá hoa cương, cắm ngày 18/11/2007 tại điểm có độ cao 1148m và tọa độ là 23.188553, 105.549387

Tìm trên Google : cột mốc biên giới việt trung, biên giới việt nam trung quốc, biên giới trung quốc tại hà giang, thủ tục tham quan cột mốc, tọa độ các cột mốc biên giới, đi trek mốc biên giới, cột mốc biên giới tại đồng văn, mốc biên giới việt nam trung quốc