Cảm giác rơi tự do sẽ như thế nào?

Cảm giác rơi tự do sẽ như thế nào?

Không dây bảo hiểm, không dù, chỉ đơn giản là thả bạn rơi tự do xuống từ độ cao khoảng hơn 40m xuống một tấm lưới an toàn ở dưới. Liệu bạn có dám thử không?