Việt Nam, bản hòa tấu không trung

Việt Nam, bản hòa tấu không trung (Cập nhật 05/2024)

Clip Việt Nam, bản hòa tấu không trung của tác giả Thắng Sói (Thắng Thế Lê) sẽ cho các bạn thấy một hình ảnh Việt Nam thật đẹp từ một góc nhìn khác.