Khách sạn nhà nghỉ tại Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Khách sạn nhà nghỉ tại Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (Cập nhật 09/2021)

Cùng Phượt – Tổng hợp các khách sạn nhà nghỉ tại Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cho các bạn yêu thích du lịch. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ để có thông tin chi tiết.

Tìm các khách sạn tại thành phố Hồ Chí Minh
Khách Sạn 54
Địa chỉ: 144 Ql13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08 )38.991.272

Khách Sạn An Phi
Địa chỉ: 37 Nguyễn Huy Lượng, P.14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35513933

Khách Sạn An Vui
Địa chỉ: 45/2k Điện Biên Phủ, P.15, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Khách Sạn Anh Trâm
Địa chỉ: 60/2 Ql13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38999582

Khách Sạn Bạch Ốc
Địa chỉ: 77/16 Ql13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38990270

Khách Sạn Bảo Bảo Vy
Địa chỉ: 63t Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)62587650

Khách Sạn Bình Minh 1
Địa chỉ: 348c Điện Biên Phủ, P.17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38980409

Khách Sạn Bình Minh 2
Địa chỉ: 54/15 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35112193

Khách sạn Công Đoàn Thanh Đa
Địa chỉ: Lô 5 Cx Thanh Đa, P.27, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35566681

Khách Sạn Duy Hưng
Địa chỉ: 220 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08 )38.992.325

Khách Sạn Duy Nga
Địa chỉ: 147 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08 )38.990.410

Khách Sạn Gia Huy
Địa chỉ: 429 Lê Quang Định, P.5, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08 )35.500.887

Khách Sạn Hải Âu
Địa chỉ: 378a Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08 )38.997.258

Khách Sạn Hải Gia
Địa chỉ: 470-472 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08 )38.992.452

Khách Sạn Hiền Trang
Địa chỉ: 166 Ql13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08 )35.115.150

Khách Sạn Hoa Mai
Địa chỉ: 63d Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.991.517

Khách Sạn Hoàng Lan
Địa chỉ: 94a Ql13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.990.256

Khách Sạn Hoàng Nam
Địa chỉ: 43a Hồng Bàng, P.1, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38.434.356

Khách Sạn Hoàng Yến
Địa chỉ: 111 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.113.373

Khách Sạn Hồng Ngọc 6
Địa chỉ: A8 Đường D2, P.25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 35.127.369

Khách sạn Khánh Linh
Địa chỉ: 140A2 Đinh Bộ Lĩnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 36.012.152

Khách sạn Lam Vy
Địa chỉ: 290/9 Nơ Trang Long, P.12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35160330

Khách sạn Lộc Tấn
Địa chỉ: 226/5 QL13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38040491

Khách sạn Lý Hoàng
Địa chỉ: 162 Điện Biên Phủ, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38983881

Khách sạn Minh Khuê
Địa chỉ: 186 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38997874

Khách sạn Minh Minh
Địa chỉ: 160 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38981516

Khách sạn Minh Nhật
Địa chỉ: 102 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35111432

Khách sạn Minh Quyên
Địa chỉ: 93 Bùi Đình Túy, P.24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35118416

Khách sạn Minh Tiên
Địa chỉ: 16-18 Đường D2, P.25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35120559

Khách sạn Mỹ Quang
Địa chỉ: 593 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38992507

Khách sạn Mỹ Xuân
Địa chỉ: 11 Đinh Bộ Lĩnh, P.24, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35118683

Khách sạn Nam Dung
Địa chỉ: 142 QL13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38992456

Khách sạn Năm Số Bảy
Địa chỉ: 225 Nguyễn Xí, P.13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38888853

Khách sạn Ngọc Linh
Địa chỉ: 193 Đường D2, P.25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38991763

Khách sạn Nguyễn Khang
Địa chỉ: 105/3 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38997863

Khách sạn Nguyên Phúc
Địa chỉ: 44 Điện Biên Phủ, P.21, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 36.012.152

Khách sạn Nhà Hàng Trường Phước
Địa chỉ: 65 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38992067

Khách sạn Nhà Hàng Trường Thi
Địa chỉ: 378 Chu Văn An, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35110166

Khách sạn Nhật An
Địa chỉ: 34 Đường 2, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35114931

Khách sạn Nhật Anh
Địa chỉ: 236/29/17 Điện Biên Phủ, P.17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35142488

Khách sạn Nhật Bình
Địa chỉ: 60/14 QL13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 36.012.152

Khách sạn Phú Gia Huy
Địa chỉ: 214 Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35512338

Khách sạn Phúc Thịnh
Địa chỉ: 148/9bis Ung Văn Khiêm, P.25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38983974

Khách sạn Phương Phi
Địa chỉ: 491/52 Bình Quới, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35116601

Khách sạn Phương Thảo
Địa chỉ: 13A CX Phan Đăng Lưu, P.3, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35104582

Khách sạn Phương Thy
Địa chỉ: 3 Phan Bội Châu, P.2, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38410047

Khách sạn Phương Uyên
Địa chỉ: 192-194 Phan Văn Trị, P.12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38431798

Khách sạn Phượng Yến
Địa chỉ: 232/9 QL13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38993629

Khách sạn Quý Lộc
Địa chỉ: 192 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35112942

Khách sạn Saigon View Residence
Địa chỉ: 117 Nguyễn Cửu Vân, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 404 966

Khách sạn Sao Mai
Địa chỉ: 860/11 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35113915

Khách sạn Tài Thịnh
Địa chỉ: 227/2 QL13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38997512

Khách sạn Tân An Lộc
Địa chỉ: 13/8A Bình Quới, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35116599

Khách sạn Tân Cao Sơn
Địa chỉ: 177/9 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38980732

Khách sạn Tân Hà Anh
Địa chỉ: 7A2 Phạm Viết Chánh, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38408539

Khách sạn Tân Hoàng Mai
Địa chỉ: 242/2 Chu Văn An, P.12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35164305

Khách sạn Tân Đông Kinh
Địa chỉ: 88 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38403913

Khách sạn Thanh Hoàng
Địa chỉ: 300c4 Nguyễn Văn Đậu, P.11, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35154308

Khách sạn Thanh Huy
Địa chỉ: 256 Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38980106

Khách sạn Thanh Thảo
Địa chỉ: 57/4 Lê Quang Định, P.14, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35100259

Khách sạn Thanh Tịnh
Địa chỉ: 52 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Khách sạn Thảo Phúc
Địa chỉ: 20 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35146502

Khách sạn Thiên An
Địa chỉ: 9 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38401147

Khách sạn Thiên Lộc Tấn
Địa chỉ: 226/5 Ql13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35112654

Khách sạn Thiên Long
Địa chỉ: 190 Ql13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38993007

Khách sạn Thiên Lý
Địa chỉ: 78/11 Ql13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38992382

Khách sạn Thiên Ngân
Địa chỉ: 9 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38401147

Khách sạn Thiên Niên Kỷ
Địa chỉ: 157 Nguyễn Xí, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35118015

Khách sạn Thu Nga
Địa chỉ: 65 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38992655

Khách sạn Thủy Nguyên
Địa chỉ: 195/38 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.17, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35128337

Khách sạn Thy Thy
Địa chỉ: 674/15 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.25, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38999267

Khách sạn Trần Hoàng
Địa chỉ: 21/6i Hẻm 10 Ql13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38990107

Khách sạn Tràng An
Địa chỉ: 627 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)62948888

Khách sạn Tuệ An
Địa chỉ: 155/17 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)35115041

Khách sạn Văn Thành
Địa chỉ: 61/13 Điện Biên Phủ, P.22, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08)38995495

Khách Sạn Đất Phù Sa
Địa chỉ: 55/59 Villa 1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.28, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08 )36.012.152

Khách Sạn Đức Hưng Lợi
Địa chỉ: 226/6 Ql13, P.26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08 )38.993.055

Tìm trên Google

  • khách sạn nhà nghỉ tại bình thạnh
  • khách sạn giá rẻ tại sài gòn
  • khách sạn chất lượng tốt tại sài gòn
  • khách sạn giá tốt ở hồ chí minh