Lịch họp chợ phiên ở Cao Bằng

Lịch họp chợ phiên ở Cao Bằng (Cập nhật 12/2022)

Cùng Phượt – Ở vùng cao biên giới, các bản làng thường cách rất xa nhau, ở mỗi bản chỉ có dăm bảy nóc nhà do đó cuộc sống thường nhật của người dân thường xuyên khép kín. Chính vì vậy, đối với người dân, đến chợ ngoài việc mua bán trao đổi hàng hoá còn là nơi trao đổi thông tin giao lưu tình cảm, hẹn hò lứa đôi. Chợ phiên ở Cao Bằng thường được tổ chức 5 ngày một phiên, tính theo lịch âm.

Chợ phiên Phia Đén tại Nguyên Bình, Cao Bằng (Ảnh – dntran_vtn)

Chợ phiên tại Hoà An

 • Chợ Nước Hai họp vào ngày 3 và ngày 8
 • Chợ Cao Bình họp vào ngày 5 và ngày 10
 • Chợ Án Lại họp vào ngày 3 và ngày 8
 • Chợ Nà Rị họp vào ngày 4 và ngày 9
 • Chợ Mỏ Sắt họp vào ngày 2 và ngày 7

Chợ phiên tại Hà Quảng

 • Chợ Nà Giàng họp vào ngày 1 và ngày 6
 • Chợ Bản Giới họp vào ngày 5 và ngày 10
 • Chợ Sóc Hà họp vào ngày 2 và ngày 7
 • Chợ Năm Nhũng họp vào ngày 4 và ngày 9

Chợ phiên tại Thông Nông

 • Chợ Háng Tháng họp vào ngày 1 và ngày 6
 • Chợ Bó Gai họp vào ngày 2 và ngày 7
 • Chợ Táp Ná họp vào ngày 4 và ngày 9

Chợ phiên tại Nguyên Bình

 • Chợ trung tâm (chợ huyện) họp vào ngày 3 và ngày 8
 • Chợ Tĩnh Túc họp vào ngày 5 và ngày 10
 • Chợ Nà Bao họp vào ngày 4 và ngày 9
 • Chợ Phai Khắt họp vào ngày 2 và ngày 7
 • Chợ Phia Đén họp vào ngày 1 và ngày 6

Chợ phiên tại Bảo Lạc

 • Chợ trung tâm (chợ huyện) họp vào ngày 5 và ngày 10
 • Chợ Bản Bó họp vào ngày 4 và ngày 9
 • Chợ Cốc Pàng họp vào ngày 4 và ngày 9
 • Chợ Đồng Mu họp vào ngày 3 và ngày 8
 • Chợ Lũng Pán họp vào ngày 5 và ngày 10
 • Chợ Hưng Đạo họp vào ngày 5 và ngày 10

Chợ phiên tại Bảo Lâm

 • Chợ trung tâm (chợ huyện) họp vào ngày 4 và ngày 9
 • Chợ Nà Pồng họp vào ngày 3 và ngày 8

Chợ phiên tại Trà Lĩnh

 • Chợ Trà Lĩnh họp vào ngày 4 và ngày 9
 • Chợ Bản Ngắn họp vào ngày 3 và ngày 8

Chợ phiên tại Quảng Uyên

 • Chợ trung tâm (chợ huyện) họp vào ngày 1 và ngày 6
 • Chợ Đống Đa họp vào ngày 5 và ngày 10
 • Chợ Háng Cháu họp vào ngày 3 và ngày 8

Chợ phiên tại Trùng Khánh

 • Chợ trung tâm (chợ huyện) họp vào ngày 5 và ngày 10
 • Chợ Pò Tấu họp vào ngày 1 và ngày 6
 • Chợ Pò Peo họp vào ngày 4 và ngày 9
 • Chợ Bản Rạ họp vào ngày 4 và ngày 9
 • Chợ Đình Phong họp vào ngày 3 và ngày 8
 • Chợ Thông Huế họp vào ngày 2 và ngày 7

Chợ phiên tại Phục Hoà

 • Chợ trung tâm (chợ huyện) họp vào ngày 3 và ngày 8
 • Chợ Cách Linh họp vào ngày 4 và ngày 9

Chợ phiên tại Hạ Lang

 • Chợ huyện (chợ trung tâm) họp vào ngày 5 và ngày 10
 • Chợ Bằng Ca họp vào ngày 3 và ngày 8
 • Chợ Thị Hoa họp vào ngày 4 và ngày 9

Chợ phiên tại Thạch An

 • Chợ huyện họp vào ngày 1 và ngày 6
 • Chợ Năm Nàng họp vào ngày 2 và ngày 7
 • Chợ Nà Cốc họp vào ngày 1 và ngày 6
4/5 - (6 đánh giá)