Khách sạn nhà nghỉ tại Đồ Sơn, Hải Phòng

Cùng Phượt – Tổng hợp các khách sạn nhà nghỉ tại Đồ Sơn, Hải Phòng cho các bạn yêu thích du lịch. Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với các đơn vị cung cấp dịch vụ để có thông tin chi tiết.

Tìm các khách sạn nhà nghỉ tại Hải Phòng
Khách sạn Lâm Nghiệp
Địa chỉ: Khu I Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861304

Khách sạn Vạn Thông
Địa chỉ: Khu II Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861311

Khách sạn Hóa Chất
Địa chỉ: Khu I Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861326

Khách sạn Công Đoàn Việt Nam
Địa chỉ: Khu I, Phường Vạn Sơn, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861300

Khách sạn Hoa Phượng
Địa chỉ: Khu II Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861286

Khách sạn Hải Âu
Địa chỉ: Khu II Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861221

Nhà nghỉ Sơn Thủy 2
Địa chỉ: Đoàn 295 Khu 1 Đồ Sơn , Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861862

Nhà nghỉ Sơn Thủy 1
Địa chỉ: Tổ dân phố Vừng, Vạn Sơn, Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861318

Nhà nghỉ Thanh Hùng
Địa chỉ: Km 203, Khu II, Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3864394

Nhà nghỉ Thanh Hương
Địa chỉ: Khu 203, Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861894

Nhà nghỉ Hải Dương
Địa chỉ: Số 54, Khu II, Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861165

Nhà nghỉ Hải Hà
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861982

Nhà nghỉ Khánh Dương
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861029

Nhà nghỉ Linh Thủy
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861166

Nhà nghỉ Quang Hương
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861430

Nhà nghỉ Hoàng Trang
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861720

Nhà nghỉ Lan Anh
Địa chỉ: Dãy 203, Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861867

Nhà nghỉ Tiến Nga
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861817

Nhà nghỉ Thành Đạt
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861844

Nhà nghỉ Thái Dương
Địa chỉ: Bến Nghiêng, Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861823

Nhà nghỉ Hùng Ngoan
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861170

Nhà nghỉ Ngọc Bảo
Địa chỉ: Dãy 203, Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3862333

Nhà nghỉ Thu Thảo
Địa chỉ: Dãy 203, Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861798

Nhà nghỉ Đồ Sơn Star
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3864263

Nhà nghỉ Hoài Phương
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861939

Nhà nghỉ Quỳnh Hương
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861270

Nhà nghỉ Hoàng Yến
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3862229

Nhà nghỉ Đức Cường
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3864091

Nhà nghỉ Quang Linh
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3861163

Nhà nghỉ Hải Anh
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3862809

Nhà nghỉ Bích Ngọc
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3864079

Nhà nghỉ Hòa Bình
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3862709

Nhà nghỉ Hà Sơn
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3864078

Nhà nghỉ Hoài Trung
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3864072

Nhà nghỉ Hồng Hà
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3862808

Nhà nghỉ Hoài Chỉnh
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3864071

Nhà nghỉ Song Hỷ
Địa chỉ: Khu III, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3864157

Nhà nghỉ Ngọc Linh
Địa chỉ: Khu II, Phường Vạn Hương, Quận Đồ Sơn, Hải Phòng
Điện thoại: 031 3864042

Nếu không có khách sạn nào hoặc  nếu bạn biết khách sạn nào chưa có thông tin trong dữ liệu vui lòng giúp đỡ Cùng Phượt bổ sung bằng cách điền vào form TẠI ĐÂY .Thông tin của bạn sẽ góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ các bạn khác có cùng sở thích trên đường phượt.

Tìm trên Google :khách sạn nhà nghỉ ở tại hải phòng, khách sạn nhà nghỉ ở tại an dương, khách sạn nhà nghỉ ở tại an lão, khách sạn nhà nghỉ ở tại bạch long vĩ, khách sạn nhà nghỉ ở tại cát hải, khách sạn nhà nghỉ ở tại đồ sơn, khách sạn nhà nghỉ ở tại dương kinh, khách sạn nhà nghỉ ở tại hải an, khách sạn nhà nghỉ ở tại hồng bàng, khách sạn nhà nghỉ ở tại kiến an, khách sạn nhà nghỉ ở tại kiến thụy, khách sạn nhà nghỉ ở tại lê chân, khách sạn nhà nghỉ ở tại ngô quyền, khách sạn nhà nghỉ ở tại thủy nguyên, khách sạn nhà nghỉ ở tại tiên lãng, khách sạn nhà nghỉ ở tại vĩnh bảo

Khách sạn nhà nghỉ tại Đồ Sơn, Hải Phòng
1 (1 đánh giá)